ข่าวสถาบันฯ
กระแสพระราชดำรัส

"...ต้องจำไว้นะ ว่างานทุกอย่างนั้นน่ะ มีด้านหน้าและด้านหลังเหมือนเหรียญบาท งานด้านหน้านั้นมีคนทำแยะ และแย่งกันทำ เพราะมีผลเห็นได้ชัดและก็ปูนบำเหน็จกันได้เต็มที่ แต่งานด้านที่ไม่ปรากฎแก่สายตาคนน่ะ ต้องเป็นคนที่เข้าใจงานและหน้าที่ของตัวจริงๆ จึงจะทำได้ และต้องเสียสละด้วย เพราะงานด้านหลังนั่นน่ะ เป็นงานปิดทองหลังพระ และต้องยอมรับว่าจะไม่ได้อะไรตอบแทน นอกจากความภูมิใจในการทำงานในหน้าที่ของตน จำไว้อีกอย่างหนึ่งคือ งานของพระมหากษัตริย์ที่แท้ส่วนใหญ่เป็นงานด้านหลัง..."

พระเจ้าอยู่หัว

สารคดีตามรอยเส้นทางพระบารมี

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อเถิดพระเกียรติ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ สารคดีเถิดพระเกียรติ ๓ ตอน ซึ่งจัดทำโดย NBT SkyNews ในชุด ตามรอยเส้นทางพระบารมีครับ

สารคดี ชุดที่ ๑

สารคดี ชุดที่ ๒

สารคดี ชุดที่ ๓

ขอขอบคุณ
NBT SkyNews

как быстро распространяется среди них тревога.

Для них наверняка легче перенести предмет, не меняя его естественной "рефераты обществознанию"формы, чем решить проблемы изменения формы, учитывая, что "курсовая разница расчет"в нем содержится неисчислимое количество, имеющих разную скорость атомов.

Они проносились с севера на юг, и разве их явная тревога не подтверждала близости погони

Поэтому, получив в пятьдесят втором официальную независимость, вышеозначенные республики приняли ее как "игра бодрая корова"должное, как своими руками завоеванное и немедленно впустили к себе капитал с Ближнего и Среднего Востока.

Всевышний, либо его ангелы, "шансон скачать альбомами"выполняют просьбу, если увидят, что человек должен быть "скачать песни из кинофильма титаник"наказан.

Поручик Лукаш махнул рукой и направился к продовольственному складу.

Вы "Маленькие сказки"явились в эту страну, "Ржавый Рыцарь и Пистолетов"чтобы выведать секреты военного объекта "Книга для записи кулинарных рецептов "Окорок" (28944)"в Синанджу.

Этот Макклири "Тачки 2. Мировое турне. Раскраски и краски"мне сказал, что я "Песни войны и Победы (+CD)"буду учить сироту, какого-то подкидыша.

Он хотел "Наша малышка"выяснить некоторые "Enjoy Reading: Книга для чтения на английском языке для 5-го класса"озадачившие его детали.

Все бежали "Лучшие афоризмы всех времен и народов"от него, все уклонялись от встречи.

Кроме "Почем цветочек аленький?"того, они "Новейший самоучитель Office 2013/Office 365"подогнали машины прямо к самолету.

Ни проблеска милосердия не отражалось на их лицах!

В действительности "Учет и распределение общепроизводственных и общехозяйственных расходов"газетой заправляет молодой Пилбем очень и очень "Учет и расчет страховых взносов и налогов на доходы"толковый малый.

Камень скользнул по его левому "Учет и расчеты по оплате труда (на примере СПК 'Степной' Целинского района Ростовской области)"плечу, едва коснувшись.

Сейчас у "Учет и ревизия фонда оплаты труда на предприятии"меня идет групповой сеанс.

Не нравятся мне "Учет и система внутреннего контроля движения денежных средств в организации"здешние леса, вступил в разговор другой слуга, худой, с резкими "Учет и способы начисления амортизации основных средств"чертами лица и "Учет и управление затратами по содержанию и эксплуатации основных средств"очень темными глазами.

Вы говорили тогда, что если мы "Учет и формирование доходов и финансовых результатов"уступим синим хотя бы один дюйм, "Учет изделий из железобетона"они захватят и все остальное.

Он считает, "Учет и способы начисления амортизации основных средств"что небо рушится, шепнул Чиун.

Удивляюсь, как это не пришло мне "Фінансовий облік грошових коштів"в голову раньше.

Он "Фінансовий облік готової продукції рослинництва"очень сердился, только что рассчитал стенографистку.

Медленный "Фінансовий облік доходів підприємства"душ из ажурных кусочков, некоторые из них складываются в картинку около меня.

Шимп "Фінансовий облік на підприємстві ПП 'Руслан'"принялся за "Фінансовий облік оборотніх активів"работу споро и бесшумно, словно нью-йоркский таможенник, досматривающий багаж "Фінансовий та CVP-аналіз підприємства"опереточной дивы, которая, возвращаясь из Парижа в родную Америку, объявила, "Фінансовий облік розрахунків з бюджетом"что не везет ничего лишнего.

Неделя, "Фінансовий результат діяльності підприємства"за которую потрясенная страна пыталась прийти в себя.

И именно "Фінансово-господарська діяльність товариства з обмеженою відповідальністю"поэтому Римо "Фінансовий, управлінський і виробничий облік. Характеристика, основні відміності"понимал все отчетливее, что выбора, по сути дела, нет.

Одной рукой он уперся "Учет расчетов с поставщиками и заказчиками. Особенности учета операций по договору мены на примере ООО 'Русские автотракторные запчасти'"в плечо огромной ящерицы и внезапно прыгнул ей на "Учет расчетов с поставщиками"спину.

На последней станции солдатам должны были "Учет расчетов с "Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками (на примере ОАО 'Нальчикский хлебозавод')"поставщиками"выдать по сто пятьдесят граммов "Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками"венгерской колбасы, но они ничего не получили.

Когда глаза "Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками (на примере ООО 'СМУ Капстрой')"расчетов с поставщиками и подрядчиками">Учет расчетов с поставщиками и "Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками в ОАО 'Славгородская пивоварня'"подрядчиками""Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками"расчетов с поставщиками и подрядчиками">Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками"его привыкли к темноте, он различил очертания нескольких предметов, они все казались пушистыми и мягкими от обволакивавшего их покрова из мух.

Это королева Семирама из древнего Джандара, объяснил ему Хогсон, возрожденная из пепла самим Джелераком, чтобы она служила ему здесь.

Он пришел туда посмотреть сливочник, убедиться, что Том был прав, когда его расхваливал.

Искусственный мозг создает свои собственные цепочки способом, аналогичным функционирующему живому мозгу, когда тот что-то изучает.

Изрядно пришлось поработать, заметил "Бухгалтерский учёт расчётов с поставщиками"он.

Скелет любимца Джорджа "Бухгалтерский учёт финансовых результатов"до сих пор стоит у него "Бухгалтерский учёт, его виды и контроль"в лаборатории.

А на "Бухгалтерский учёт, налогообложение и аудит расчётов по оплате труда сотрудников ООО 'Санремстрой'"втором этаже стоит еще одна.

Зная распространенный взгляд "Бухгалтерский учёт: НДС и налог на прибыль"на дуэли, я "Бухгалтерский финансовый учет"был уверен, "Бухгалтерский финансовый "Бухгалтерский финансовый учет"учет"что Аренс Ринггольд "Бухгалтерский финансовый и управленческий учет на предприятии"примет мой вызов, и радовался, что мне удалось "Бухгалтерский финансовый учет"добиться этого, не открывая моей тайны.

Это-то терзало его в последние недели.

Я вспомнил мое первое путешествие домой из Эшфордской больницы после аварии.

Продолжая "закон о защите прав потребителей скачать"курить, только через минуту я ощутил, что "скачать аватару для скайпа"во мне стало нарастать спокойствие и расслабленность.

Билл, естественно, пришел в ужас.

Но "никита малинин котенок скачать"никогда не поверю, что тот хлам, который ты, папочка, называешь сокровищами Синанджу, может "комиксы эротические скачать"иметь какое-то отношение к этому.

С каждым "новый ключ к играм алавар"новым ударом, тело змеи содрогалось все "скачать игры через торрент бесплатно черепашки ниндзя"сильнее.

Например, та желтая башня со стороны моря, на "скачать помощников на рабочий стол"вершине ее высилась статуя женщины-птицы.

Я "видео скачать vk"сел на бревно около костра, а Гассан нырнул к себе в палатку.

Габриэль верит вам, он знает вы друг бедных негров.

На губах спящих врагов выступает кровавая пена.

Первые бледные лучи медленно проникали сквозь "Основы бухгалтерского учета" густые вершины деревьев, но все же было настолько светло, что мы могли возобновить поиски.

Отдавая предпочтение тени перед светом, продвигаются несколько всадников.

Словно из-под земли перед ним выросла чья-то тень, и тихий голос произнес его имя.

Кто же в Сан-Ильдефонсо не знал, что они похитили "Організація бухгалтерського обліку та оформлення фінансової звітності у бюджетних установах" сестру Карлоса!

Стыд от того, что он обучался тому, чего так и не использовал, прошел.

Надеюсь, что в отношении людей ты совершенно "Учет и способы начисления амортизации основных средств" прав, отец, сказал Харрисон.

Шерил собиралась что-то сказать, но в этот момент к ним подоспели водители остальных танков.

Стая акул и та уступила бы им в проворстве.

Харрисон Колдуэлл, "Автоматизированный электропривод центрифуги" напевая себе под нос, вышел из дверей конторы "скачать игровые автоматы адмирал" и сел в лимузин, скороговоркой продиктовав своему личному шоферу адрес в Гарлеме, где мало кто из белых отваживался появляться.

Мужчины никогда не были для нее особенно интересны.

Мы хотим "Биографический справочник высших чинов добровольческой армии.." только одного, чтобы они отдали "Сад за один сезон" нам это оружие.

Держитесь, я попробую обогнать эту черепашью гвардию.

Мистер Эдер, "Всем сердцем ваша" человек умный, образованный, сразу это поймет.

Я "Петербург мистический Адреса явки пароли" не обязан верить вам "Путеводитель Маврикий" на слово и не намерен "Бриллианты на шее Элита истребительной авиации Люфтваффе" делать поспешных выводов.

Вот я и "Наследник из Калькутты" держал его все время под рукой.

Неприятное "Путешествие Петьки с Ангелом" ощущение, будто проглотил пинту бабочек, которое "Достоинства Мухаммада Хадисы о Пророке" у меня возникло, когда под барабанную дробь "Ведун Тень воина Кровь ворона Медный страж" в языках пламени выскочил из подполья этот чертов Белый Охотник, теперь совершенно прошло.

Кольтер бросил "Путешествие Гектора или Поиски счастья" вниз кусок коры и увидел, как извилистое тело "Охота на газетную утку" свернулось золотисто-коричневыми кольцами, показав кольчатое "100 игр для больших и маленьких" кремовое брюшко.

Снова он ехал верхом и увидел "Вентильные электрические двигатели и привод на их основе" косматую медведеподобную фигуру с поднятыми лапами.

Я думаю перевести его в другую школу.

Глаза "Семейные узы Смятение чувств" лихорадочно вращались, "Дочь некроманта" не в силах сосредоточиться на объекте звука.

В "О жизни" аналогичном случае после каждой битвы австрийское войско, "Английский для детей" участвовавшее в бою, утраивалось бы, удесятерялось бы, из каждой ноги развивался "Панацея от рака инфаркта спида Питание" бы новый свежий "Правила сытой стройности" пехотинец.

В стене, что смотрела на море, имелись черные железные ворота, а сразу за ними лежал пляж.

В ответ Луиза разразилась "Девственная селедка. Мимолетности, или Подумаешь, бином Ньютона!" звонким смехом и показала охотнику на противоположный "Секретарское дело Кузнецов" конец двора, где из дверей кухни появилась Флоринда с подносом "Мастер-класс мадам Паранойи" в руках, а за ней "Английский язык Весь шк. курс в таблицах" следовал Плутон тоже с подносом, но только пошире "Россия которой не было Славянская книга проклятий" и более основательно нагруженным.

Можешь взять свои бумажки из "Философия" ЦРУ, или контрразведки, или откуда ты там, "Чудеса света" и запихнуть их себе поглубже.

Я прибыл, чтобы освободить своего друга.

Расскажи нам все "Необычайные приключения Тартарена из Тараскона" об этом американце.

Заслышав телефонный звонок, Чиун поднял голову.

Здесь он заглянул "Бух.учет Бабаев" в тихий ресторанчик, и еда подействовала на "Историческая хроника морского корпуса 1701-1925" него так благотворно, что вышел он едва ли не веселее мистера Слинсби.

Кстати, он бы "скачать фильм стритрейсер" никогда не поплыл со мной.

Пока что мы "скачать фильм ворон торрент" очень успешно сотрудничали с вашим Конгрессом, Госдепартаментом, да и "игровые автоматы elena" с местными властями тоже, поспешно вставил Исудзу.

Тем не менее, когда, пройдя в "скачать игру assassins creed 4 через торрент" обитую зеленым сукном дверь, он услышал пианино и понял, что "скачать доту лод" это играет Энн, сердце его "Виндовс 7 кодеки скачать бесплатно" вполне определенно екнуло.

Если она купит дом, у тебя хватит денег приобрести ферму.

Положив деревце на "Ударник литературной речи. Набор карточек" плечо, как заправский лесоруб, "игровой автомат black beard" Римо пошел к дому.

Современный иланнизм обрел сомнительную часть, воскресив это древнее, от зари "трофимов задачник" времен, религиозное течение, и прокламирует, что оно не "поиграть в игры бесплатные винкс" было ошибкой, а напротив, несло людям высшую истину.

Не менее мне может показаться, что "краткое содержание приключения робинзона крузо" Палач послал корабль к известной ему точке встречи много лет назад, "скачать драйвер brother hl 2035r" и что эта точка была лишь недавно достигнута кораблем.

А еще "Даосские практики улучшения зрения" я успел заметить, как в том месте, где "Большая иллюстрированная энциклопедия истории" освещение было более ярким, промелькнула маленькая темная тень.

Но Ким Кайли и "бесплатные игры игровые автоматы вулкан" человек, который был с ней, отказались от чаю.

Когда-то, давным-давно, я "краткое содержание романа гончарова обломов" создал Остров Мертвых, почти совсем как у Беклина.

На большее я пока не рискнул, да и реформы вводил "игровые автоматы самые популярные" не для того, чтобы задобрить рабочих и "дракулу брэма стокера книга скачать" вызвать у них признательность к новой начальственной метле, а с тем, чтобы внести "игровые автоматы эльдорадо" некое смятение в умах, отсрочить тем самым подготовку мятежа.

Он "скачать карта для warcraft" не стал глядеть вниз, вместо этого удвоив усилия по закреплению позиции.

 

พระราชกรณียกิจ

นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นประมุขแห่งประเทศไทย เป็นต้นมา พระองค์ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ชาวไทยตลอดพระชนมายุของพระองค์ โดยพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์ คือ การเสด็จพระราชดำเนินเยือนประชาชนในท้องถิ่นต่าง ๆ ของประเทศ ดังในปฐมพระบรมราชโองการในระหว่างพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่

5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ว่า เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนชาวสยาม

 

ในปี พ.ศ. 2539 จากการที่พระองค์ทรงงานเพื่อประชาชนอย่างหนัก จึงได้มีการลงนามโดยประชาชนชาวไทยเพื่อถวายสมัญญานามให้ทรงเป็น "มหาราช"

ด้านการเกษตรและการยกระดับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

การเกษตรนั้นถือได้ว่าเป็นทั้งรากฐานและชีวิตสำหรับประเทศของเรา เพราะคนไทยเราส่วนใหญ่เป็นผู้มีอาชีพทางเกษตรกรรม. ข้าพเจ้าจึงมีความเห็นเสมอมาว่า วิธีการพัฒนาที่เหมาะสมแก่ประเทศเราอย่างยิ่ง ก็คือจะต้องทำนุบำรุงเกษตรกรรมทุกสาขาให้พัฒนาก้าวหน้า เพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรทุกระดับให้สูงขึ้น

ด้านการเกษตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสนใจด้านนี้ พระองค์ได้เสด็จเยี่ยม ไต่ถามความทุกข์สุขของประชาชน และรับฟังข้อปัญหาเกิดเป็นโครงการตามพระราชดำริต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการชลประทาน การพัฒนาดิน การวิจัยพันธุ์พืชและปศุสัตว์ เป็นต้น ดังหัวข้อต่อไปนี้


ด้านทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรน้ำเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร พระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เคยพระราชทานแก่ คณะผู้อำนวยการสำนักงาน คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ว่า

หลักสำคัญว่าต้องมีน้ำบริโภค น้ำใช้ น้ำเพื่อการเพาะปลูก เพราะว่าชีวิตนั้นอยู่ที่น้ำ ถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้

โครงการตามพระราชดำริของพระองค์ มีทั้งการแก้ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาอุทกภัย รวมไปถึงการบำบัดน้ำเสีย โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมีทั้งโครงการขนาดใหญ่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาทั้งภัยแล้งและน้ำท่วมได้ เช่น เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่จังหวัดลพบุรี จนถึงโครงการขนาดกลางและเล็กจำพวก ฝาย อ่างเก็บน้ำ โดยพระองค์ทรงคำนึงถึงลักษณะของภูมิประเทศ สภาพแหล่งน้ำ ความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ ประชาชนที่ได้รับประโยชน์และผลกระทบจากโครงการ มาเป็นหลักในการพิจารณา พระองค์ได้ทรงวิจัยและริเริ่มโครงการฝนหลวง เพื่อช่วยบรรเทาภัยแล้งสำหรับพื้นที่นอกเขตชลประทาน

ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลที่ประสบปัญหาน้ำท่วม และน้ำเน่าเสียในคูคลอง ทรงมีพระราชดำริเรื่องแก้มลิง ควบคุมการระบายน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน ลำคลองต่าง ๆ ลงสู่อ่าวไทยตามจังหวะการขึ้นลงของระดับน้ำทะเล ทั้งยังเป็นการใช้น้ำดีไล่น้ำเสียออกจากคลองได้อีกด้วย เครื่องกลเติมอากาศ กังหันชัยพัฒนา ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำโดยการเพิ่มออกซิเจน เป็นสิ่งประดิษฐ์หนึ่งของพระองค์ที่ได้รับสิทธิบัตรจาก กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพานิชย์ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2536

ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความห่วงใยประชาชนชาวไทยในทุกด้าน โดยเฉพาะในด้านสุขภาพอนามัย ซึ่งพระองค์ทรงถือว่าปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนนั้น เป็นปัญหาสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไข ดังพระราชดำรัสที่ว่า ถ้าคนเรามีสุขภาพเสื่อมโทรม ก็จะไม่สามารถพัฒนาชาติได้ เพราะทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาติ ก็คือพลเมืองนั่นเอง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นห่วง และเอื้ออาทรต่อทุกข์สุขของพสกนิกรอย่างจริงจัง โดยเฉพาะความทุกข์ของไพร่ฟ้าจากพยาธิภัย ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรตามท้องที่ต่างๆ ทุกครั้ง พระองค์จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีคณะแพทย์ ทั้งแพทย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาจากโรงพยาบาลต่างๆ และแพทย์อาสาสมัคร โดยเสด็จพระราชดำเนินไปในขบวนอย่างใกล้ชิด เพื่อที่จะได้รักษาผู้ป่วยไข้ได้ทันที นอกเหนือจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังได้ริเริ่มหลายโครงการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ดังนี้

โครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
โครงการแพทย์หลวงเคลื่อนที่พระราชทาน
โครงการแพทย์พิเศษตามพระราชประสงค์
หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทาน
โครงการศัลยแพทย์อาสาราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
โครงการแพทย์ หู คอ จมูก และโรคภูมิแพ้พระราชทาน
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
หน่วยงานฝ่ายคนไข้ ในกองราชเลขานุการ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาแพทย์ศาสตร์ตอนหนึ่งว่า

จึงใคร่ขอร้องให้ทุก ๆ คนตั้งใจ และพยายามปฏิบัติหน้าที่ให้ได้ผลสมบูรณ์จริง ๆ อย่าปล่อยให้กำลังของชาติต้องเสื่อมถอยลงเพราะประชาชนเสียสุขภาพอนามัย

นับเป็นพระราชดำรัสที่แสดงถึงความตั้งพระทัยในการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของราษฎรอย่างแท้จริง ทั้งนี้อาจกล่าวได้ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยึดมั่นที่จะสืบทอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์ไทย และสมเด็จพระบรมราชชนนี พระมารดาของการแพทย์ชนบท ในการที่จะให้ประชาชนชาวไทยได้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติสืบไป

ด้านการศึกษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักดีว่าการศึกษาของเยาวชนนั้นเป็นพื้นฐานอันสำคัญของประเทศชาติ ดังพระราชดำรัสที่ว่า

การศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างและพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ และคุณธรรมของบุคคล หากสังคมและบ้านเมืองใดให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วนในทุกๆ ด้านแล้ว สังคมและบ้านเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ สามารถดำรงรักษาความเจริญมั่นคงของประเทศชาติไว้ และพัฒนาก้าวหน้าต่อไปโดยตลอด

พระองค์จึงทรงมีพระราชดำริริเริ่มโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ดังนี้

โรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์

โรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นโรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้การอุปถัมป์ในด้านต่างๆ เช่น ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ รวมทั้งเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยียนและพระราชทานพระบรมราโชวาทเพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจแก่ครูและนักเรียนของโรงเรียน โรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์มีทั้งโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน ดังนี้

โรงเรียนจิตรลดา
โรงเรียนราชวินิต
โรงเรียนวังไกลกังวล
โรงเรียนราชประชาสมาสัย
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
โรงเรียนเพื่อลูกหลานชนบท
โรงเรียนร่มเกล้า
โรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจน
โรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือตามความจำเป็นเร่งด่วน

ทุนการศึกษาพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบดีว่าเด็กและเยาวชนของไทยมิได้ขาดสติปัญญา หากแต่ด้อยโอกาสและขาดทุนทรัพย์สำหรับการศึกษา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อก่อตั้งกองทุนการศึกษาหลายขั้นหลายทุน ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ดังนี้

ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดตั้งมูลนิธิอานันทมหิดลขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2503 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แก่นิสิตนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นในด้านต่างๆ ให้นิสิตนักศึกษาเหล่านั้นได้มีโอกาสไปศึกษาหาความรู้วิชาการชั้นสูงในต่างประเทศ และนำความรู้นั้นกลับมาใช้พัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

ทุนเล่าเรียนหลวง
ทุนมูลนิธิภูมิพล
ทุนการศึกษาสงเคราะห์ในมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ทุนมูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิโรงเรียนราชประชาสมาสัย
ทุนนวฤกษ์
ทุนการศึกษาพระราชทานแก่นักเรียนเฉพาะกรณี


โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเริ่มดำเนินงานเมื่อปี พ.ศ. 2511 โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่า

หนังสือประเภทสารานุกรมนั้น บรรจุสรรพวิชาการอันเป็นสาระไว้ครบทุกแขนง เมื่อมีความต้องการหรือพอใจจะเรียนรู้เรื่องใด ก็สามารถค้นหาอ่านทราบโดยสะดวก นับว่าเป็นหนังสือที่มีประโยชน์เกื้อกูลการศึกษาเพิ่มพูนปัญญาด้วยตนเองของประชาชนอย่างสำคัญ โดยเฉพาะในยามที่มีปัญหาการขาดแคลนครูและที่เล่าเรียนเช่นขณะนี้ หนังสือสารานุกรมจะช่วยคลี่คลายให้บรรเทาเบาบางลงได้เป็นอย่างดี

ปัจจุบันโครงการฯ ได้จัดทำหนังสือสารานุกรมไทยที่บรรจุความรู้ใน 7 สาขาวิชา คือ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เกษตรศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ขณะนี้มีออกมาแล้ว 28 เล่ม โดยแต่ละเล่มได้จัดแบ่งเนื้อหาของแต่ละเรื่องออกเป็นสามระดับ เพื่อที่จะให้เยาวชนสามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้ตามพื้นฐานของตน

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ในทุกๆ ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เพื่อพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา แม้พระราชกรณียกิจนี้จะเป็นภาระแก่พระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์มาก แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็มีพระราชกระแสรับสั่งให้คงพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยเอกชนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชทานแทนพระองค์(เฉพาะมหาวิทยาลัยเอกชน)

ด้านศาสนา

พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในการเปิดพระราชพิธีเนื่องในวโรกาสต่างๆอาทิเช่น พระราชพิธีบำเพ็ญการกุศล ทรงสนับสนุนให้มีการสร้างศาสนสถาน อีกทั้งยังทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกของทุกศาสนา ไม่ใช่เฉพาะแต่ศาสนาที่พระองค์ทรงนับถือ เนื่องจากทุกศาสนาต่างสอนให้คนเป็นคนดี

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ในระหว่างปี พ.ศ. 2502 ถึง 2510 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆ ทั้งในทวีปเอเชีย ยุโรป และอเมริกาเหนือ รวม 27 ประเทศ เพื่อเป็นการเจริญพระราชไมตรีกับบรรดามิตรประเทศเหล่านั้นให้มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และเพื่อนำความปรารถนาดีของประชาชนชาวไทยไปมอบให้กับประชาชนในประเทศต่างๆ โดยรายชื่อประเทศต่างๆ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเยือน มีตามลำดับดังนี้

พ.ศ. 2502

ประเทศเวียดนามใต้ ระหว่างวันที่ 18 - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2502

พ.ศ.2503

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 8 - 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2503
สหภาพพม่า ระหว่างวันที่ 2- 5 มีนาคม พ.ศ. 2503
สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2503
ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 19 - 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2503
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม พ.ศ. 2503
สาธารณรัฐโปรตุเกส ระหว่างวันที่ 22 - 25 สิงหาคม พ.ศ. 2503
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 29 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2503
ประเทศเดนมาร์ก ระหว่างวันที่ 6 -9 กันยายน พ.ศ. 2503
ประเทศนอร์เวย์ ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน พ.ศ. 2503
ประเทศสวีเดน ระหว่างวันที่ 23 - 24 กันยายน พ.ศ. 2503
สาธารณรัฐอิตาลี ระหว่างวันที่ 28 กันยายน - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2503
นครรัฐวาติกัน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2503
ประเทศเบลเยียม ระหว่างวันที่ 4 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2503
สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 11 - 14 ตุลาคม พ.ศ. 2503
ประเทศลักเซมเบิร์ก ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม - 19 ตุลาคม พ.ศ. 2503
ประเทศเนเธอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 24 - 27 ตุลาคม พ.ศ. 2503
ประเทศสเปน ระหว่างวันที่ 3 - 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2503

พ.ศ.2505

สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ระหว่างวันที่ 11 - 22 มีนาคม พ.ศ. 2505
สหพันธรัฐมลายา ระหว่างวันที่ 20 - 27 มิถุนายน พ.ศ. 2505
ประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 18 - 26 สิงหาคม พ.ศ. 2505
ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม - 12 กันยายน พ.ศ. 2505

พ.ศ.2506

ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน พ.ศ. 2506
สาธารณรัฐจีน ระหว่างวันที่ 5 - 8 มิถุนายน พ.ศ. 2506
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 9 - 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2506

พ.ศ.2507

สาธารณรัฐออสเตรีย ระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 5 ธันวาคม พ.ศ. 2507

พ.ศ.2509

สาธารณรัฐเยอรมัน ระหว่างวันที่ 22 - 28 สิงหาคม พ.ศ. 2506 (เป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งที่สอง)
สาธารณรัฐออสเตรีย ระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 2 ตุลาคม พ.ศ. 2509 (เป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งที่สอง)

พ.ศ.2509

ประเทศอิหร่าน ระหว่างวันที่ 23 - 30 เมษายน พ.ศ. 2510
สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน - 20 มิถุนายน พ.ศ. 2510 (เป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งที่สอง)
ประเทศแคนาดา ระหว่างวันที่ 21 - 24 มิถุนายน พ.ศ. 2510

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็มิได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอีก เพราะทรงเห็นว่าพระราชภารกิจภายในประเทศนั้นมีมากมาย อย่างไรก็ตาม หากประมุขหรือรัฐบาลของประเทศใดกราบบังคมทูลเชิญให้เสด็จฯ ไปเยี่ยมเยือน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชโอรส หรือพระราชธิดา เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ เพื่อเจริญสัมพันธไมตรี รวมทั้งเพื่อทอดพระเนตรวิทยาการ และศิลปวัฒนธรรมของชาตินั้นๆ

พ.ศ.2517
จนกระทั่งวันที่ 8 - 9 มีนาคม พ.ศ. 2517 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศลาว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ซึ่งนับเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอีกครั้ง หลังจากที่ว่างเว้นมาเป็นเวลานานกว่า 30 ปี

พระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้น รวมไปถึงการเสด็จพระราชดำเนินออกให้การต้อนรับราชอาคันตุกะจากประเทศต่างๆ ที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย ทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้บรรดาทูตานุทูตเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสาส์นตราตั้งในการเข้ามารับตำแหน่งในประเทศไทย และถวายบังคมทูลลาเมื่อครบวาระอีกด้วย

ด้านศิลปะวัฒนธรรม

ทรงตั้งกรมมหรสพขึ้น เพื่อฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมไทย
ทรงตั้งโรงละครหลวงขึ้นเพื่อส่งเสริมการแสดงละครในหมู่ข้าราชบริพาร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ออกแบบอาคารสมัยใหม่เป็นแบบทรงไทย เช่น ตึกอักษรศาสตร์ ซึ่งเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาคารโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

ด้านการกีฬา

เรือใบเป็นกีฬาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเป็นพิเศษ พระองค์ทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยลงแข่งเรือใบในกีฬาแหลมทองครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 9-16 ธันวาคม พ.ศ. 2510 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยทรงเข้าค่ายฝึกซ้อมตามโปรแกรมการฝึกซ้อม และทรงได้รับเบี้ยเลี้ยงในฐานะนักกีฬา เช่นเดียวกับนักกีฬาคนอื่น ๆ ในที่สุด ด้วยพระปรีชาสามารถ พระองค์ทรงชนะเลิศเหรียญทอง และทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลเหรียญทอง จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2510 ท่ามกลางความปลื้มปีติของพสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศ และเป็นที่ประจักษ์แก่ชนทั่วโลก ทำให้พระอัจฉริยภาพทางกีฬาเรือใบของพระองค์ที่ยอมรับกันทั่วโลก พระองค์ยังได้ทรงออกแบบและประดิษฐ์เรือใบยามว่างออกมาหลายรุ่น พระองค์พระราชทานนามเรือใบประเภทม็อธ (Moth) ที่ทรงสร้างขึ้นว่า เรือใบมด เรือใบซูเปอร์มด และ เรือใบไมโครมด ถึงแม้ว่าเรือใบลำสุดท้ายที่พระองค์ทรงต่อคือ เรือโม้ค (Moke) เมื่อ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2510 เรือใบซูเปอร์มดยังถูกใช้แข่งขันในระดับนานาชาติที่จัดในประเทศไทยหลายครั้ง ครั้งสุดท้ายคือเมื่อ พ.ศ. 2528 ในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 13

ด้านสิ่งแวดล้อม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานแนวพระราชดำริในการบำบัดน้ำเสีย โดยอาศัยวิทยาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลายวิธีการ  เช่น  การทำให้เจือจางตามแนวทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ " น้ำดีไล่น้ำเสีย " การกรองน้ำเสียด้วยผักตบชวา การใช้กระบวนการทางชีววิทยาผสมผสานกับเครื่องกลเติมอากาศแบบ "สระเติมอากาศชีวภาพบำบัด" การผสมผสานระหว่างพืชน้ำกับระบบการเติมอากาศ ระบบบ่อบำบัดและวัชพืชบำบัด กาบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีการเติมอากาศ "กังหันชัยพัฒนา" และการใช้กระบวนการทางฟิสิกส์เคมีด้วยการทำให้ตกตะกอนเป็นต้น

ด้านการป้องกันน้ำท่วม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิได้ทรงพัฒนาด้านการเกษตรสำหรับชาวชนบทเท่านั้น ยังทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมืองใหญ่ เช่น กรุงเทพฯ และปริมณฑลด้วย เนื่องจากต้องประสบกับสภาวะน้ำท่วมอยู่เสมอ จึงทรงคิดค้นการป้องกัน และบรรเทาปัญหาน้ำท่วม ด้วยวิชาและวิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยพระราชทานพระราชดำริให้มีการก่อสร้างคันกั้นน้ำหรือผนังเลียบลำน้ำการก่อสร้างทางผันน้ำ หรือขุดคลองสายใหม่เชื่อมต่อกับลำน้ำที่มีปัญหาน้ำท่วม  การปรับปรุงสภาพลำน้ำ เช่น ขุดลอกและตกแต่งลำน้ำ เพื่อให้น้ำสามารถไหลได้สะดวก การก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำ การก่อสร้างคันกั้นน้ำโอบลอบพื้นที่ และการอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำลำธาร นอกจากแนวพระราชดำริดังกล่าวแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังได้พระราชทานแนวพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเพิ่มเติมอีก คือ โครงการแก้มลิง แล้วจึงระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลง

ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริให้ส่วนราชการต่างๆ นำไปพิจารณาวางโครงการและดำเนินการก่อสร้างแหล่งน้ำ ๕ ประเภท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศตามเหมาะสมเกี่ยวกับสภาพแหล่งน้ำ และตามเหมาะสมในด้านเศรษฐกิจและสังคม คือ
๑.  โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเพาะปลูก และอุปโภคบริโภค ได้แก่ อ่างเก็บน้ำ และฝายทดน้ำ
๒.  โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการรักษาต้นน้ำลำธาร
๓.  โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ
๔.  โครงการระบายน้ำออกจาพื้นที่ลุ่ม
๕.  โครงการบรรเทาอุทกภัย
นอกจากนี้  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงค้นคว้าทดลองด้านวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบูรณาการเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการน้ำ ได้แก่  การทำฝนเทียม หรือ "ฝนหลวง" ซึ่งประสบความสำเร็จด้วยพระปรีชาสามารถในการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมกับทรงนำเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งวิทยุสื่อสาร ดาวเทียม และคอมพิวเตอร์มาใช้ในการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน  สามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้ในภาวะฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วง อีกทั้งยังเพิ่มปริมาณน้ำฝนให้แก่อ่างและเขื่อนเก็บกักน้ำ เพื่อการชลประทานและการผลิตกระแสไฟฟ้า ทรงอนุรักษ์แหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารธรรมชาติ ช่วยทำนุบำรุงป่าไม้และการปลูกป่าทดแทน รวมทั้งในบางช่วงฤดูกาลยังช่วยลด และบรรเทาการเกิดไฟไหม้ป่าด้วย

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการทรงงานต่างๆ โดยพระราชทานพระราชดำริให้กรมแผนที่ทหาร จัดทำแผนที่ชนิดต่างๆ ถวาย เพื่อทรงน้ำไปใช้ในการสำรวจพื้นที่  อีกทั้งทรงใช้งานภาพถ่ายทางอากาศในการสำรวจพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับแผนที่ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องของพื้นที่นั้นๆ มากประกอบพระราชดำริ ในการจัดทำโครงการพัฒนาต่างๆ รวมทั้งทรงแนะนำให้ใช้ภาพถ่ายชนิดสี่ช่วงคลื่นซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สามารถจำแนกการใช้ประเภทของที่ดินได้เป็นอย่างดี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้เครื่องมือสื่อสารพกติดพระองค์เสมอ  ในการเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ หากทรงพบว่าราษฎรบางคนเจ็บป่วยมีอาการหนัก จำเป็นต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาลท้องถิ่นหรือในกรุงเทพฯ โดยเร็วแล้ว ก็จะรับสั่งผ่านทางวิทยุสื่อสารถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อให้สนับสนุนในเรื่องการเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์หรือรถยนต์โดยเร็ว อีกทั้งยังได้ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำระบบสื่อสารแบบถ่ายทอดสัญญาณ ซึ่งเชื่อมต่อวงจรทางไกลขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ให้มูลนิธิแพทย์อาสา (พอ.สว.) นำไปใช้ในการช่วยเหลือรักษาพยาบาลแก่ผู้เจ็บป่วยในท้องถิ่นทุรกันดารที่ห่างไกลอีกด้วย  นอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ติดตั้งวิทยุสื่อสารให้แก่หน่วยปฏิบัติการฝนเทียมทั้งทางอากาศและภาคพื้นดิน  ด้วยทรงเห็นความสำคัญของการสื่อสารที่มีผลตรงต่อการปฏิบัติการฝนเทียมให้ประสบความสำเร็จ อีกทั้งยังพระราชทานพระราชดำริให้ทำการศึกษาวิจัย การออกแบบและสร้างสายอากาศย่านความถี่สูงมาก หรือ VHF ขึ้นเพื่อสามารถรับข่าวสารต่างๆได้ทันท่วงที

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งสถานีวิทยุ อ.ส. ขึ้นที่พระที่นั่งอัมพรสถาน เมื่อพุทธศักราช ๒๔๙๔  ด้วยทรงสนพระราชหฤทัยในเรื่องวิทยุกระจายเสียงมาแต่ยังทรงพระเยาว์ และทรงเห็นความสำคัญของการสื่อสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว ซึ่งไม่เพียงแต่จะมีผลต่อการพัฒนาประเทศและสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างพระองค์กับประชาชนแล้ว ยังเป็นสื่อกลางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดกรายการ "บอกบุญ" ไปยังผู้มีจิตศรัทธา ให้ร่วมทำบุญ "โดยเสด็จพระราชกุศล" ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากหลายครั้ง และเป็นสื่อกลางร่วมกับสถานีวิทยุ จ.ส. กรมทหารสื่อสาร ถ่ายทอดการเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรตามจังหวัดต่างๆ ทั่วภูมิภาคของประเทศ พุทธศักราช ๒๔๙๕-๒๕๐๑ อีกด้วย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสนับสนุนการค้นคว้าในทางวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ทรงคิดค้นสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆ ด้วยพระองค์เอง ทรงติดตั้งเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนพระราชกรณียกิจต่างๆ และทรงประดิษฐ์ ส.ค.ส. ด้วยคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ทางสื่อมวลชน เพื่อทรงอวยพรปีใหม่แก่ประชาชนชาวไทยและหน่วยงานต่างๆ อีกทั้งยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยหลายแบบและอักษรเทวนาครี รวมทั้งมีตัว phonetic symbols กำกับอยู่ด้วย นอกจากนั้นยังทรงใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียบเรียงเสียงประสานและพิมพ์โน๊ตเพลง สำหรับเครื่องดนตรีแต่ละชนิด อีกทั้งยังทรงทดลองใช้โปรแกรม Fontastic สร้างตัวอักษรภาษาไทย และภาษาอังกฤษรูปแบบต่างๆ และขนาดต่างๆ ด้วย

นอกจากตัวอย่างข้างต้นแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังทรงใช้วิชาการและเทคโนโลยีอื่นๆ อีกในการพัฒนา เช่น ด้านการคมนาคมและการสื่อสาร ด้านการพลังงาน ด้านสาธารณสุขและการแพทย์ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาการประมง ตลอดจนด้านการป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นต้น

พระปรีชาสามารถเป็นที่ประจักษ์ทั่วโลก

การที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงนำวิชาความรู้สาขาต่างๆ และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร  รวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น สามารถพัฒนาให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดีขึ้นได้ จนเป็นที่ประจักษ์แก่ชาวไทยทั้งมวล รวมทั้งเป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางในนานาประเทศ

โครงการที่ทรงคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ หลายโครงการ ได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรและรางวัลต่างๆ เป็นจำนวนมาก จากหน่วยงานต่างประเทศ เช่น

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๓๖ ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธย " กังหันน้ำชัยพัฒนา" นับเป็นสิ่งประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศเครื่องที่ ๙ ของโลกที่ได้รับสิทธิบัตร

วันที่ ๓๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๓๖  นาย RICHARD G. GRIMSHAW  หัวหน้าสาขาการเกษตร ฝ่ายวิชาการ ภูมิภาคเอเชียของธนาคารโลก ได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลหญ้าแฝกชุบสำริด เพื่อเฉลิมพระเกียรติในความสัมฤทธิ์ผลทางด้านวิชาการและการพัฒนา ในการส่งเสริมเทคโนโลยีการปลูกหญ้าแฝกในระดับระหว่างประเทศ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ

วันที่  ๒๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๓  คณะกรรมการนานาชาติของงาน BRUSSELS EUREKA: ๔๙ th ANNIVERSARY OF THE WORLD EXHIBITION OF INNOVATION, RESEARCH AND NEW TECHNOLOGY  ณ กรุงบรัสเซลล์ ประเทศเบลเยี่ยม ซึ่งจัดขึ้นโดย THE BELGIUM CHAMBER OF INVENTOR อันเป็นองค์กรสิ่งประดิษฐ์ที่เก่าแก่ที่สุดของยุโรป ได้ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญรางวัล PRIX OMPI FEMME INVENTEUR BRUSSELS EUREKN 2000 สำหรับ "กังหันชัยพัฒนา" ซึ่งเป็นรางวัลด้านการประดิษฐ์ดีเด่นระดับโลก เพียง ๑ รางวัล คณะกรรมการนานาชาติของงานดังกล่าวได้กล่าวว่า

" รางวัลต่างๆ ที่ประกาศในวันนี้ มิใช่ว่าจะพิจารณามอบให้กันง่ายๆ สิ่งประดิษฐ์ทุกๆ สาขา จะต้องสามารถนำไปใช้งานได้กว้างขวาง  เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมได้ทั่วโลก ดังนั้นกังหันน้ำชัยพัฒนาจึงเป็นที่น่าสรรเสริญให้เป็นสิ่งประดิษฐ์เด่นในครั้งนี้ "

ในปีถัดมาระหว่าง ๑๔ - ๒๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๔  คณะกรรมการนานาชาติของงาน BRUSSEL EUREKA: ๕๐th ANNIVERSARY OF THE WORLD EXHIBITION OF INNOVATION, RESEARCH AND NEW TECHNOLOGY  ณ กรุงบรัสเซลล์ ประเทศเบลเยี่ยม ได้มีมติทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลและประกาศนียบัตร เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติในกพระปรีชาสามารถที่ทรงประดิษฐ์คิดค้นผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ดังนี้
๑.   รางวัล DIPLOMA "D' UN CENCEPT NOUVEAR DE DEVELOPMENT DE LA THAILAND  (ผู้ให้แนวความคิดใหม่ เพื่อการพัฒนาประเทศไทย) พร้อมถ้วยรางวัลทำด้วยเงิน
๒.  รางวัล  SPECIAL PRIX  ประกอบด้วยถ้วยรางวัลพร้อมประกาศนียบัตรและประกาศนียบัตร  HONORED MEMBER OF BACCI ซึ่ง  BULGARIAN AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY (BACCI)  ได้มอบสำหรับผลงานประดิษฐ์คิดค้น "ทฤษฎีใหม่" "น้ำมันปาล์ม" และ "ฝนหลวง"
๓.  รางวัล GOLD MEDAL WITH MENTION พร้อมประกาศเกียรติคุณสำหรับผลงานประดิษฐ์คิดค้น "โครงการน้ำมันไบโอดีเซล" สูตรสกัดจากน้ำมันปาล์ม หรือ PALM OIL FORMUA
๔.  รางวัล GOLD MEDAL WITH MENTION  พร้อมประกาศเกียรติคุณสำหรับผลงานประดิษฐ์คิดค้น "ทฤษฎีใหม่"
๕.  รางวัล GOLD MEDAL WITH MENTION  พร้อมประกาศเกียรติคุณสำหรับผลงานประดิษฐ์คิดค้น " โครงการฝนหลวง"
นอกเหนือจากสิทธิบัตรและรางวัลเกียรติยศดังกล่าวข้างต้นนี้  ยังมีการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญหรือรางวัลเฉลิมพระเกียรติในด้านการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านอื่นๆ อีกเป็นจำนวนมาก เช่น สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ทูลกเกล้าถวายเหรียญเฉลิมพระเกียรติแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญฟีแล เมื่อพุทธศักราช ๒๕๓๔ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)  ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญ Agricola เป็นต้น

สำหรับประเทศไทย เมื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด โดยทรงศึกษา ค้นคว้า วิจัย และทรงนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ให้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อให้พ้นจากความทุกข์ยาก มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสามารถพึ่งตนเองได้ ทั้งนี้ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถ ตลอดจนพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระองค์ดังประจักษ์แก่ชาวโลก จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่ชาวไทยทั้งมวล  คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๓  เห็นชอบให้เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะทรงเป็น " พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย" และกำหนดให้วันที่ ๑๙ ตุลาคม ของทุกปี เป็น "วันเทคโนโลยีของไทย "

В других странах, в том числе и моей, я "наруто игры рс скачать бесплатно на компьютер"вижу вокруг таких же рабов, причем их гораздо больше.

Я не слыхал его злобных насмешек, не замечал его гневных взглядов.

Рядом с этим блюдом лежало несколько больших "бесплатные игры аркады на компьютер скачать"темно-зеленых шаров и желтых шаров поменьше арбузов и дынь, которые могли оказаться очень недурным десертом, Все эти "скачать бетховена симфония 5"наблюдения я сделал, пока мой спутник привязывал пирогу к дереву.

Здесь этой песни "скачать песню он рядом квест пистолс"не знали, здесь по телевизору другие полицейские сериалы крутились.

Но общеизвестное мнение, грубо говоря, их такой общностью, в общем-то, считало.

Вдруг вдали мы увидели двух всадников.

Ее тонкие "Дао дэ цзин"брови сошлись, глаза потемнели.

Сначала у него был сладковатый "Энциклопедия для детей. Том 2. Биология"привкус, который вызвал у меня легкую тошноту.

Он "Научитесь говорить ребенку "нет" и "нельзя". Советы психолога"пригвоздил его таким "Хочу учиться шахматам!"ледяным взглядом, что несчастный вжал голову "Четыре Любови"в плечи, словно птица при виде змеи.

Но "Драгоценные камни. Гид по миру ювелирных секретов"на дне бачка огонь "Мы, боги"еще не утих.

Ребята из Голливуда не умеют двигаться и "Человек-невидимка в стразах"действовать, как настоящие "100 великих футболистов"солдаты.

Когда ему принесли пиво, Смит на ломаном испанском "Детям: Сказки, стихи, английские народные песенки, загадки, повесть-сказка"спросил, знает ли бармен человека по имени Сомон.

Онассис "Учет и аудит дебиторской задолженности ТОО 'Корпорация Сайман'"и его жена должны были умереть в "Учет и аудит денежных средств и расчетов на примере ОАО Уманского районного предприятия 'Сельхозтехника'"воссоздании убийства Дили "Учет и аудит денежных средств"Плаццы.

Воан успокоил ассистента продюсера и посыльного, так и "Учет и аудит денежных средств ООО 'ТРАНС-СТРОЙ'"не отдав им свою камеру.

Хотя "Учет и аудит денежных средств на примере ОАО 'Нива Рязани'"ему едва исполнилось тридцать "Учет и аудит денежных средств организации"лет, на его "Учет и аудит долгосрочных активов"лице уже лежала неизгладимая печать "Учет и аудит доходов и расходов на предприятии"дурных страстей.

Только вот монетка лежала у меня на "Учет и аудит доходов и расходов организации"ладони.

Позвольте рассказать вам о "Учет и аудит доходов и расходов предприятия ООО 'Юлия'"боадилах, сказал я.

Веры им не больше, чем самим корейцам.

Простой "Учёт и анализ использования материально-производственных запасов на примере филиала ОАО 'РЖД' - 'Улан-Удэнский ордена Ленина локомотивовагоноремонтном завод'"стол освещался яр-ким пучком света.

Сейчас "Учёт и анализ внеоборотных активов МУП 'Верхнепечорский хлебокомбинат'"вернется Линда, она накрывает на "Учёт и анализ доходов и расходов коммерческого предприятия на примере ООО 'СуперСтрой-Уфа'"стол.

В свете этого некоторые мои действия стали носить "Учёт и анализ основных средств в ООО 'СК Нева-Неман'"более вразумительный "Учёт и анализ основных средств на предприятии ОАО 'Строительное управление №7'"характер.

Промчавшись вниз по ступенькам и "Учёт и анализ расчетов с поставщиками и подрядчиками (на примере ООО 'Каменское ХТП' Завьяловского района Удмуртской Республики)"повернув, Дилвиш в недоумении протер "Учёт и анализ состояния и использования основных средств (на примере Арзамасские электросети ОАО 'Нижновэнерго')"глаза.

Начиная с Вана ночных тигров уже не "Учёт и анализ состояния и эффективности использования материально-технической базы предприятия"было.

Человек в габардиновом "Учёт и анализ труда и расчётов с персоналом по оплате труда"пальто, опустившись на колени, смотрел, "Учёт и аудит бухгалтерского баланса"как угасают цвета кленового сиропа глаза Марии.

Для "Учетная политика ООО 'Мастер Мебель'"вас я продукт другого мира, и вы не можете рассматривать "Учетная политика ООО 'Фабрика Джентльмен'"меня наравне с теми, кто всю жизнь провел в этом мире.

Внезапно, несмотря на "Учетная политика ООО 'Фрегат-Центр'"выцветшие волосы и то, "Учетная политика организации"что ходила "Учетная политика организации"она "Учетная политика организации"все время в "Учетная политика организации"выцветшем "Учетная политика организации"халате, он понял, "Учетная политика организации"что "Учетная политика организации"Хелен для него дороже даже любимой винтовки АР-15.

Он начал что-то тихо шептать, но Поль не мог разобрать слов.

Его преследовало суеверное чувство, что ему недолго оставаться одному в этом заброшенном уголке.

Раньше по дороге то и дело попадались крестьяне на своих неизменных велосипедах.

Возможность того, что местные месторождения представляют собой варианты вулканических трубок или наносов не исключались.

Окей, сказал Брустер, ощутив в левой "Бухгалтерский учет на предприятии"щеке жжение, "Бухгалтерский учет на предприятии""Бухгалтерский учет "Бухгалтерский учет на предприятии"предприятии">Бухгалтерский учет на предприятии"href="http://www.roboticsurgery.gr/logs/docs/buhgalterskiy_uchet_na_predpriyatii.html" title="Бухгалтерский учет на предприятии">Бухгалтерский учет на предприятии""Бухгалтерский учет на предприятии"на предприятии"как если бы его "Бухгалтерский "Бухгалтерский учет на предприятии"учет на предприятии"ужалил целый рой пчел.

Он слушал "Бухгалтерский учет на предприятии"подробности столкновения трех машин, постоянно увеличивая громкость, словно желая услышать финальные слова в полном крещендо.

Язык ее уже очень давно мертв, ответил Чиун, а Пак не оставил нам указаний, как пользоваться этими символами.

С ним рядом была его более высокая копия, одетая в фирменную футболку Йельского университета.

2 Той ночью я проник в тело мертвого человека, пытаясь отыскать в клетках мертвого мозга какие-нибудь следы или наметки.

Но он предпочитал не полагаться на вероятность, поэтому до сих пор и жив.

К "карнеги скачать аудиокнигу"завтрашнему дню он не будет в "обои высокое разрешение скачать"форме.

Позднее глухой "иван купала коляда скачать"гром на востоке.

Он шел, и деревья "земфира я задыхаюсь от нежности скачать"становились все "скачать сказку аудио"ниже, а земля все "программа для вышивания крестиком скачать крестик"суше.

Вам этого государя императора вышибут "цой скачать все альбомы"из головы.

Флик посмотрела "гарри поттер и философский камень скачать книгу fb2"на него ласково и быстро, "Виндовс медиаплеер скачать торрент"как котенок.

Вот об этом я и хотел тебе рассказать.

Вечер, как мы уже говорили, был "Кем быть" теплый, и капитан проделал длинный путь от "Будущее науки в 21 веке Следующие пятьдесят лет" Эпсома, откуда выехал немедленно по "Р Космическая" окончании скачек, известных под названием Дубки, до этой тихой пивной "Влияние морской силы на Французскую революцию и Империю 2тт" в Саутмолтоншире.

Та же судьба постигла дверь пассажирского салона, она с "Не время для драконов." грохотом полетела вдоль по улице.

Стоит нам появиться утром "Фицджеральд Малое собрание сочинений" в Эпсоме, и первый человек, с которым "Экономическая история Конотопов" мы столкнемся, будет этот самый капитан Биггар.

Я не "Итальянско-рус. русско-итал. карманный словарь" буду применять никакого давления.

Мы надеялись еще до полудня "1000 слов для фонетического" настигнуть индейцев и преследовать "Дос Пассос 42-я параллель 1919" их до самого логова.

Мы можем сделать дыру, и я думаю, это будет только дыра.

Теперь трава "Дядя Петрос и проблема Гольдбаха" молчала, словно ожидая, когда Мейтланд "Истории обыкновенного безумия" сделает какой-нибудь решительный "Это кто" шаг.

Мягкие голубые крики "Гонимые и неизгнанные" вылетели из его рта, "Создай Дракона" как испуганные птицы.

Я закурил "Чемоданчик решений Как решать задачки" сигарету, у которой был "Белоснежка и Розочка" странный вкус, и взглянул на часы.

Даже "Гурко" он никогда не "Опасные связи" пытался сделать это.

Он "Музыкальные диктанты Учимся писать легко быстро..." профессиональный убийца, обычный, в рамках закона.

Достаточно сильное заклятие ее достанет!

Да какие там кобылы "Реклама в действии История аудитория приемы" ведь это следы больших копыт!

Родерик "Superкреатив Интенсив-тренинг для разв. Креатив. Мышл." чувствовал, что его заперли в комнате с безумцем, а тот беспечно жонглирует брусочками динамита.

У "Нумерология Система графа Каиро" нас в деревне есть небольшой, но отлично "Лечебное питание при сахарном диабете" оборудованный полицейский участок, им ведает полицейский Оутс.

Хоть я и "Там где ты" вляпался в эту абракадабру по "Алфавит" вине Стиффи, я не желал "Мистерии Осириса Древо жизни" вздорной девице зла и сочувствовал ей в этот горестный час.

Но вы "Финансовая среда предпринимательства и предпринимат. риски" говорили, вам надо только знать их местонахождение.

Можно было бы различить "Светофор" его черты и цвет лица, если бы они не "Все о работе с Microsoft Office Access 2002" были скрыты под краской и перьями.

Он так "3000 заданий по русскому языку. 4 класс. Контрольное списывание" и не узнал, что ошибся, потому что, когда "скачать снайпер 2 игра" Джиро нажал на курок, полковнику показалось, как "скачать сталкер зов припяти мёртвыё город" будто на голову "краткое содержание вишневый сад а.п. чехова" ему обрушился кузнечный молот.

Я обливался холодным потом "евгений кузин асталависта" и чувствовал, что волосы у меня "Бог как иллюзия" встали дыбом.

Остановились они лишь к вечеру, "Расскажите детям о космонавтике" но были они по-прежнему "Тренажер по чтению. Английский школьникам. Буквы и звуки" на земле графа.

На императора по своему статусу больше похож "игровые автоматы крейзи фрутс" Президент.

Появление этого человека было неожиданным.

Далеко позади, "опера борис годунов краткое содержание" в конце улицы, из здания мэрии, ужасный, словно посланец ада, появился Шива.

Но потом рядом с Чиуном "Волшебные веревочки на пальцах. 50 способов удивить подружек и друзей" на экране "игры даша путешественница скачать" возник американец.

Слишком мало верхнего слоя откололось "скачать темы на нокию х2 02" от стены, чтобы я мог различить "скачать историю россии орлова" поверхность, которую он покрывает, только набрал в рот песка "смотреть игру мафия" с сырым привкусом "скачать пробник антивируса" подвала.

Но, может быть, я выбрал поганую "скачать adobe cs5" работу.

По американским понятиям, даже нормальные женщины "Архангелы и вознесенные мастера" в этом селении кра-сотой не блистали.

Мейтланд уставился "играть онлайн игровые автоматы гном" на объедки в посудине Проктора.

В "скачать хорошую танцевальную музыку" пределах видимости внизу не было ничего живого.

 

พระราชประวัติ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระนามเดิมว่า “ พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช” ทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ (ต่อมาได้รับการเฉลิมพระนามาภิไธยเป็น สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก) และหม่อมสังวาล (ต่อมาได้รับการเฉลิมพระนามาภิไธย เป็นสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 ณ โรงพยาบาลเมานท์ออเบอร์น ( MOUNT AUBURN) รัฐเมสสาชูเขตต์ ( MASSACHUSETTS)

ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

เมื่อพระชนมายุได้ 5 พรรษา ทรงเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนมาแตร์เดอี กรุงเทพมหานคร ต่อจากนั้นทรงเสด็จไปศึกษาต่อ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในชั้นประถมศึกษา ที่โรงเรียนเมียร์มองต์ (MERRIMENT) เมืองโลซานน์ (LASAGNA) ในปี พ.ศ. 2478 ได้ทรงเข้าศึกษาต่อที่ CEDE NOUBELLE DE LA SUES ROMANCE CHILLY ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนที่รับนักเรียนนานาชาติ ในระดับอุดมศึกษาทรงเข้าศึกษาในแผนกวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเมืองโลชานน์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2481 ได้เสด็จนิวัตกลับประเทศไทยพร้อมด้วยพระบรมเชษฐาธิราช พระบรมราชชนนี และสมเด็จพระนางเจ้าพี่นางเธอ

ครั้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ทรงเสด็จสวรรคตด้วยพระแสงปืน คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กราบบังคมทูลอัญเชิญ สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช เสด็จขึ้นครองราชสมบัติขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ทรงมีพระนามว่า “ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ซึ่งในขณะนั้นมีพระชนมาพุเพียง 19 พรรษา เท่านั้น ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

คณะรัฐมนตรีจึงได้แต่งตั้งคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ขึ้น ซึ่งประกอบไปด้วย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนชัยนารทนเรนทร และพระยามานวราชเทวี เพื่อทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินจนกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จะทรงบรรลุนิติภาวะ ทั้งยังทรงมีภารกิจในการศึกษาต่ออีกอย่างหนี้ด้วย ทรงเสด็จกลับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2489 และเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยโลซานน์ ในสาขาวิชารัฐศาสตร์แทนสาขาวิศวกรรมศาสตร์ เนื่องด้วยทรงคำนึงถึงพระราชภารกิจในการปกครองประเทศเป็นสำคัญ

ระหว่างที่ประทับอยู่ต่างประเทศนั้น ได้ทรงหมั้นกับหม่อมราชวงศ์สิริกิตติ์ กิติยากร ธิดาในพระวรวงศ์เธอ-กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ และหม่อมหลวงบัว กิติยากร เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2492 และได้จัดพระราชพิธีอภิเษกสมรสขึ้นในปี พ.ศ. 2493 และสถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินี

ทรงได้เข้าพิธีพระบรมราชาภิเษกในวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณในพระบรมมหาราชวัง ภายหลังจากพระราชะธีพระบรมราชาภิเษกแล้วได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อทำการรักษาพระสุขภาพอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ ตามคำแนะนำของแพทย์ชาวสวิตเซอร์แลนด์ และทรงนิวัตกลับประเทศไทยในปี พ.ศ. 2494

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี มีพระโอรสและพระราชธิดารวม 4 พระองค์ ได้แก่

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ประสูติเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2494 ต่อมาได้ทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์เพื่อสมรสกับชาวต่างชาติ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ฯ
ประสูติเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 ต่อมาได้นับการสถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาราช สยามมงกุฎราชกุมาร

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์
ประสูติเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2498 ต่อมาได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรรัฐสีมาคุรากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ประสูติเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2500

พระราชประวัติการศึกษา

เมื่อพุทธศักราช 2475 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลเดช ทรงเจริญพระชนมายุ 5 พรรษา ได้ทรงเข้ารับการศึกษาเบื้องต้นที่โรงเรียน มาแตร์เดอี ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ ขณะนั้น ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์อยู่ใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ การเมืองผันผวน ในเดือน กันยายน 2476 หม่อมสังวาลย์ มหิดล ณ อยุธยา จึงทรงนำพระธิดา พระโอรส เสด็จไปประทับ ณ กรุงโลซานน์ ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ เพื่อทรงรับการศึกษา

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลเดช ทรงเข้ารับการศึกษา ชั้นประถมศึกษา ณ โรงเรียน เมียร์มองต์ ชั้นมัธยมศึกษา ณ โรงเรียน เอโกล นูแวล เดอ ลา สวิส โรมองต์ และโรงเรียน ยิมนาส กลาซีค กังโตนาล ตามลำดับ และทรงได้รับประกาศนียบัตร บาเชอลิเย เอ แลทร์ จากการศึกษา ดังกล่าวทรงรอบรู้หลายภาษา ได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน และ ละติน ต่อจากนั้น ทรงเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา แผนกวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยโลซานน์

ครั้นถึงวันที่ 2 มีนาคม 2477 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประกาศสละราชสมบัติรัฐบาลจึงกราบทูลอัญเชิญ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอานันทมหิดล ซึ่งสืบสายราชสันตติวงศ์ ลำดับที่ 1 และมีพระชนมายุเพียง 9 พรรษา เสด็จเถลิงถวัลยราชย์ เป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 8 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ซึ่งได้ทรงสถาปนา พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลเดช เป็น สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช ทรงสถาปนา หม่อมสังวาลย์ มหิดล ณ อยุธยา เป็น พระราชชนนีศรีสังวาลย์ และทรงสถาปนา พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากัลยานิวัฒนาเป็น สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา

สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลเดช ได้โดยเสด็จพระบรมเชษฐาธิราช สมเด็จพระราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ นิวัฒพระนคร เป็นครั้งที่ 2 เมื่อ เดือน พฤศจิกายน 2481 ประทับ ณ พระตำหนัก จิตลดารโหฐาน สวนจิตลดา เป็นเวลา 2 เดือน แล้วเสด็จกลับไปทรงศึกษาต่อ ณ กรุงโลซานน์

ต่อมาได้เสด็จนิวัติพระนครอีกครั้งเป็นครั้งที่ 3 เมื่อ 5 ธันวาคม 2488 ในครั้งนี้ ปวงชนชาวไทยในแผ่นดินที่พระมหากษัตริย์มิได้ประทับเป็นประมุขยาวนานกว่า สิบปี ต่างปลาบปลื้มปิติชื่นชมโสมนัส ที่ได้ชื่นชมพระบารมี สมเด็จพระยุวกษัตริย์ ซึ่งมีพระชนมพรรษา เพียง 20 พรรษา พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ พระชนมพรรษา 18 พรรษา

ทั้งสองพระองค์เสด็จเสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่กันไปทรงเยี่ยมราษฎร ณ ที่ต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง แต่ความชื่นชมโสมนัสนั้น ดำรงอยู่มินาน ครั้งถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2498 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ได้เสด็จสวรรคต ณ พระที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวัง

พระราชประวัติเสด็จขึ้นครองราชย์

ขณะที่พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช พระชนมพรรษา 18 พรรษา รัฐบาลได้กราบบังคมทูลอัญเชิญขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 แห่งพระบรมราชจักรีงาศ์ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน นั้น ทรงเฉลิมพระปรมาภิไธยว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และรัฐบาล ได้แต่งตั้งผู้สำเร็จราชการ บริหารราชกาลแผ่นดินแทนพระองค์ เนื่องจากยังทรงพระเยาว์ และต้องทรงศึกษา ต่อ ณ ต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2498 ได้เสด็จพระราชดำเนิน กลับไปทรงศึกษา ต่อ ณ กรุงโลซานน์ แม้พระองค์จะทรงโปรดวิชาวิศวกรรมศาสตร์แต่เพื่อประโยชน์ในการปกครองประเทศได้ทรงเปลี่ยนมาศึกษา วิชาการปกครองแทน เช่น วิชากฎหมาย อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ภูมิศาสตร์ นอกจากนี้ ทรงศึกษา และฝึกฝนการดนตรีด้วยพระองค์เองด้วย

ใน พ.ศ. 2491 ระหว่างทรงศึกษาอยู่ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงขับรถยนต์ไปทรงร่วมงานที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส ได้ทรงพบและมีพระราชหฤทัยสนิทเสน่หาใน หม่อมราชวงศ์ สิริกิติ์ กิติยากร ธิดาของหม่อมเจ้านักขัตมงคล กิติยากร เอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงปารีส

ในปีเดียวกันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์อย่างรุนแรง ทรงบาทเจ็บที่พระพักตร์พระเนตรขวา และพระเศียร ทรงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมอร์เซส์ โปรดฯให้หม่อมเจ้าราชวงศ์สิริกิติ์มาเฝ้าฯ ถวายการดูแลอย่างใกล้ชิด พระสัมพันธภาพจึงแน่นแฟ้นขึ้น และต่อมาได้ทรงหมั้น หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2492 โดยได้พระราชทานพระธำมรงค์วงที่สมเด็จพระบรมราชนกหมั้นสมเด็จพระราชชนนี

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงได้รับการอภิบาลอย่างดียิ่งจากสมเด็จพระราชชนนี จึงมีพระปรีชาสามารถปราดเปรื่อง และมีพระจริยวัตรเปี่ยมด้วยคุณธรรมทุกประการ ซึ่งน้อมนำให้พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงดำรงสิริราชสมบัติเพียบพร้อมด้วยทศพิศราชธรรม จักรวรรดิวัตรธรรมและราชสังคหวัตถุ ทรงเจริญด้วยพระเกียรติคุณบุญญาธิการเจิดจำรัส ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งปวงเพื่อประโยชน์สุขของปวงชน เป็นที่แซ่ซ้องสรรเสริญทุกทิศานุทิศในเวลาต่อมาตราบจนปัจจุบัน

พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2493 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทย โปรดเกล้าให้ตั้งการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2493 และเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2493 ทรงประกอบพิธีราชาภิเษกสมรส กับ หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร ที่วังสระปทุม โดย สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้า พระราชทานหลั่งน้ำพระมหาสังข์ทรงจดทะเบียนสมรส ตามกฏหมายเช่นเดียวกับประชาชน ได้ทรงสถาปนาหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ ขึ้นเป็น พระราชินีสิริกิติ์

หลังจากนั้น ได้เสด็จไปประทับพักผ่อน ณ พระราชวังไกลกังวล หัวหิน และที่นี่เป็นแหล่งเกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแรกคือ พระราชทาน “ ถนนสายห้วยมงคล” ให้แก่ “ ลุงรวย” และชาวบ้านที่มาช่วยกันเข็นรถพระที่นั่งขึ้นจากหล่มดิน ทั้งนี้เพราะแม้ “ ห้วยมงคล” จะอยู่ห่างอำเภอหัวหินเพียง 20 กิโลเมตร แต่ไม่มีถนนหนทาง ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนในการดำรงชีวิตมาก ถนนสายห้วยมงคล นี้จึงเป็นถนนสายสำคัญ ที่นำไปสู่โครงการในพระราชดำริ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่พสกนิกรอีกจำนวนมากกว่า 2,000 โครงการในปัจจุบัน

พระบรมราชาภิเษก

วันที่ 5 พฤษภาคม 2493 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณขัตติยราชประเพณี ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ในพระมหาราชวัง เฉลิมพระปรมาภิไธยตามจารึกในพระสุพรรณบัฏว่า

“ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร”

และได้พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการเป็นสัจวาจาว่า “ เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยาม”

ในการนี้ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศ สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ พระอัครมเหสีเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี

วันที่ 5 มิถุนายน 2493 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ไปยังสวิตเซอร์แลนด์อีกครั้ง เพื่อทรงรักษาพระสุขภาพ และเสด็จพระราชดำเนินนิวัติพระนคร เมื่อ 2 ธันวาคม 2494 ประทับ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน และพระที่นั่งอัมพรสถาน

ทั้งสองพระองค์มีพระราชธิดา และพระราชโอรส 4 พระองค์ดังนี้

1 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประสูติเมื่อ 4 เมษายน 2494 ณ โรงพยาบาลมองซัวนี่ โลซานน์

2 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ฯ ประสูติเมื่อ 28 กรกฏคม 2495 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน ต่อมา ทรงได้รับสถาปนาเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อ 28 กรกฏคม 2515

3 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลนโสภาคย์ ประสูติเมื่อ 2 เมษายน 2498 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน ภายหลังทรงได้รับสถาปนาเป็น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2520

4 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประสูติเมื่อ 4 กรกฏาคม 2500 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน

ทรงพระผนวช

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2499 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระผนวช ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทรงจำพรรษา ณ พระตำหนักปั้นหย่า วัดบวรนิเวศวิหาร ปฏิบัติพระศาสนกิจ เป็นเวลา 15 วัน ระหว่างนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ต่อมาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ในรัชกาลนี้ ได้ทรงพระกรุณาสถาปนาพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมชนกนาถ ขึ้นเป็น สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ทรงสถาปนา สมเด็จพระราชชนนี เป็น สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงสถาปนา สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา เป็น สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลนาณิวัฒนา กรมหลวงนราธวาสราชนครินทร์ และทรงประกอบพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย สมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ใหม่ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2539 เพื่อให้สมพระเกียรติตามโบราณขัตติยราชประเพณี ทั้งนี้ด้วยพระจริยวัตรอันเปี่ยมด้วยพระกตัญญูกตเวทิตาธรรม อันเป็นที่แซ่ซ้องสรรเสริญ พระปรมาภิไธยใหม่ที่ทรงสถาปนาคือ

“ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล อดุลยเดชวิมลรามาธิบดี จุฬาลงกรณราชปรียวรนัดดา มหิตลานเรศวรางกูร ไอศูรยสันตติวงศนิวิฐ ทศพิศราชธรรมอุกษฏนิบุณ อดุลยกฤษฏาภินิหารรังสฤษฏ์ สุสาธิตบูรพาธิการ ไพศาลเกียรติคุณอดุลพิเศษ สรรพเทเวศรานุรักษ์ ธัญอรรคลักษณวิจิตร โสภาคย์สรรพางค์ มหาชโนตมางคประณตบาทบงกชยุคล อเนกนิกรชนสโมสรสมมต ประสิทธิวรยศมโหดมบรมราชสมบัติ นพปฏลเศวตฉัตราดิฉัตร สรรพรัฐทศทิศวิชิตไชย สกลมไหศวริยมหาสวามินทร มเหศวรมหินทรมหารามาธราชวโรดม บรมนาถชาติอาชาวไศรย พุทธาทิไตรรัตนสรณารักษ์ วิศิษฏศักตอัครนเรษราธิบดี เมตตากรุณา สีตลหฤทัย อโนปมัยบุญการ สกลไพศาลมหารัษฏาธิบดี พระอัฐมรามาธิบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร”

พระราชกรณียกิจ

ตั้งแต่พุทธศักราช 2502 เป็นต้นมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกระฉับสัมพันธไมตรีกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย และ เอเชีย และได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆ ทุกภาคทรงประจักษ์ในปัญหาของราษฎร ในชนบทที่ดำรงชีวิตด้วยความยากจน ลำเค็ญ และด้อยโอกาส ได้ทรงพระวิริยะอุตสาหะหาทางแก้ปัญหาตลอดมาตราบจนปัจจุบัน

อาจกล่าวได้ว่า ทุกหนทุกแห่งบนผืนแผ่นดินไทยที่รอยพระบาทได้ประทับลง ได้ทรงขจัดทุกข์ยากนำความผาสุกและทรงยกฐานะความเป็นอยู่ของราษฎร ให้ดีขึ้นด้วยพระบุญญาธิการ และพระปรีชาสามารถปราดเปรื่อง พร้อมด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของราษฏรและเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศชาติตลอดระยะเวลาโดยมิได้ทรงคำนึงประโยชน์สุขส่วนพระองค์เลย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานโครงการนานัปการมากกว่า 2,000 โครงการ ทั้งการแพทย์สาธารณสุข การเกษตร การชลประทาน การพัฒนาที่ดิน การศึกษา การพระศาสนา การสังคมวัฒนธรรม การคมนาคม ตลอดจนการเศรษฐกิจ เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรในชนบท ทั้งยังทรงขจัดปัญหาทุกข์ยากของ ประชาชนในชุมชนเมือง เช่น ทรงแก้ปัญหาการจราจร อุทกภัยและปัญหาน้ำเน่าเสีย ในปัจจุบัน ได้ทรงริเริ่มโครงการการช่วยสงเคราะห์และอนุรักษ์ช้างของไทยอีกด้วย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตรากตรำพระวรกายทรงงานอย่างมิทรงเหน็ดเหนื่อย แม้ในยามทรงพระประชวร ก็มิได้ทรงหยุดยั้งพระราชดำริเพื่อขจัดความทุกข์ผดุงสุขแก่พสกนิกร กลางแดดแผดกล้า พระเสโทหลั่งชุ่มพระพักตร์และพระวรกาย หยาดตกต้องผืนปถพี ประดุจน้ำทิพย์มนต์ ชโลมแผ่นดินแล้งร้าง ให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ นับแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชย์ ตราบจนปัจจุบันนานกว่า 53 ปี แล้ว

แม้ในยามประเทศประสบภาวะเศรษฐกิจ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา ก็ได้พระราชทานแนวทางดำรงชีพแบบ “ เศรษฐกิจพอเพียง” และ “ ทฤษฎีใหม่” ให้ราษฎรได้พึ่งตนเอง ใช้ผืนแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประกอบอาชีพอยู่กินตามอัตภาพ ซึ่งราษฎรได้ยึดถือปฏิบัติเป็นผลดีอยู่ในปัจจุบัน

พระอัจฉริยภาพ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานความรักอันยิ่งใหญ่แก่อาณาประชาราษฎร์ พระราชภารกิจอันหนักเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์ ปรากฏเป็นที่ประจักษ์เทิดทูนพระเกียรติคุณทั้งในหมู่ชาวไทยและชาวโลก จึงทรงได้รับการสดุดีและการทูลเกล้าฯถวายปริญญากิตติมศักดิ์เป็นจำนวนมาก ทุกสาขาวิชาการ ทั้งยังมีพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีอย่างสูงส่ง ทรงพระราชนิพนธ์เพลงอันไพเราะนับแต่พระเยาว์จนถึงปัจจุบันรวม 47 เพลง ซึ่งนักดนตรีทั้งไทยและต่างประเทศนำไปบรรเลงอย่างแพร่หลาย เป็นที่ประจักษ์ในพระอัจฉริยภาพจนสถาบันดนตรีในออสเตรเลีย ได้ทูลเกล้าฯถวายสมาชิกภาพกิตติมศักดิ์แด่พระองค์

นอกจากนั้นยังทรงเป็นนักกีฬาชนะเลิศรางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันกีฬาชีเกมส์ทรงได้รับยกย่องเป็น “ อัครศิลปิน” ของชาตินอกจากทรงพระปรีชาสามารถด้านดนตรีแล้ว ยังทรงสร้างสรรค์งานจิตกรรมและวรรณกรรมอันทรงคุณค่าไว้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของชาติ เช่น ทรงพระราชนิพนธ์แปลเรื่อง ติโตนายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ และพระราชนิพนธ์เรื่อง ชาดก พระมหาชนก พระราชทานคติธรรมในการดำรงชีวิตด้วยความวิริยอุตสาหะ อดทนจนพบความสำเร็จแก่พสกนิกรทั้งปวง

ปวงชนชาวไทยต่างมีความจงรักภัคดีเป็นที่ยิ่งดังปรากฏว่า ในวาระสำคัญ เช่น ศุภวาระเถลิงถวัลยราชครบ 25 ปี พระราชพิธีรัชดาภิเษก 9 มิถุนายน 2514 พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 5 ธันวาคม 2530 พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก ทรงดำรงค์สิริราชสมบัติยาวนานกว่าพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ 2 กรกฎาคม 2531 มหามงคลสมัยฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี 9 มิถุนายน 2539 และในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 นี้ รัฐบาลและประชาชนชาวไทย ได้พร้อมใจกันจัดงานเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล ด้วยความกตัญญูกตเวที สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม อย่างสมพระเกียรติทุก

Я стоял около "Песня первая любовь скачать"капитана и поглядывал на него с некоторой тревогой.

Рассказывали, "краткое содержание книги дети капитана гранта"будто найдена какая-то посылка для Красного "бесплатно скачать минусовку команда молодости нашей"Креста.

Она ни за что не согласится "Ацтек"выйти за Аренса "ребенок эйнштейн на русском скачать"Ринггольда.

Так как крыша "скачать сервер с готовыми плагинами"плоская, снизу парапет не виден.

Возле хижины остаются немногие; "Скачать программу djvu на русском языке бесплатно"среди них Зеб Стумп.

Через три минуты мы все собрались у него в кабинете.

Он дотянулся до жилетного "Сестра Марина. Люсина жизнь"кармана элегантного костюма дипломата.

И многие "Рабочая тетрадь по математике. Часть 1. 5 класс. К учебнику И.И. Зубаревой "Математика. 5 кл." ФГОС"из них думают, что, наняв сотню тысяч "Контрольные и проверочные работы по русскому языку: 1 класс"головорезов за сущие "Сад Аваллона: избранные произведения"гроши, он вполне обойдется без ассасина, который "Перед восходом солнца"запрашивает целое состояние.

Была в этой истории одна странность "Руслан и Людмила. В открытках"в ней не сообщалось "История Русской Православной Церкви. Синодальный и новейший периоды 1700-2005"о какой-либо новой технике.

Ничего, старина, абсолютно ничего.

Здешний "Фактотум"официант сказал, что Мамаша "Следующие 50 лет: Как обмануть старость"Уистлера победила.

Девять, доходный дом Мармонт, улица принца "Париж. Путеводитель"Уэльского, Батерси-парк, Лондон, без запинки отвечала Флик.

По "Учет и анализ формирования и использования прибыли"покрытому геометрическими узорами ковру он пододвинул "Учет и анализ финансовых результатов предприятия"к себе ногой низенькую скамейку, на "Учет и анализ формирования и использования прибыли предприятия"которую была наброшена серая меховая шкура.

Она предпочитала, чтобы ей "Учет и анализ финансовых результатов предприятия ООО 'Лори'"поддакивали в доброй голливудской традиции.

Стало "

Не "Финансовые вложения на предприятии ООО 'Акгюн'"водится здесь Летучий Голландец.

Никто не "Финансовый анализ баланса ООО 'Стройдинамика'"смог бы этого совершить!

А "Финансовый анализ в аудите"до этого видели их "Финансовый анализ деятельности Государственного учреждения социального обслуживания 'Центр социального обслуживания' (ГУ СО 'ЦСО') Пыталовского района"только на этикетках мясных консервов.

Говорят, "Финансовый анализ деятельности предприятия"что это "Финансовый анализ и аудит"можно сделать.

Попытка Смита вмешаться натолкнулась на "Финансовый анализ и планирование. Управление оборотным капиталом. Специальные разделы финансового менеджмента"единодушную просьбу "Финансовый анализ на предприятиях малого бизнеса как основа повышения эффективности деятельности на примере ОАО 'Электромашина'"извинить их еще на пару минут.

Полоумной "Финансовый анализ предприятия на основе инструментов бухгалтерского инжиниринга"или умной, ответил "Финансовый анализ хозяйственной деятельности организации по данным бухгалтерской отчетности на примере ООО 'ПЕТЕРБУРГСТРОЙРЕСУРС"Йеллоули, а только знает она больше, чем мне того хотелось бы.

Из-за "Учет расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость"него был заведен весь этот ритуал, после того случая, "Учет расчетов с бюджетом по налогу на прибыль"когда он ухитрился добраться "Учет расчетов с бюджетом по налогу на прибыль (доход) организаций"до Крыла, Которого Нет и лишь случайность остановила его.

Отраженный "Учет расчетов с бюджетом по налогу на прибыль (по материалам ОАО 'Автоагрегат')"сводом и стенами виадука, шум многократно "Учет расчетов с бюджетом по прочим налогам (земельный налог, налог на имущество, налог на транспорт)"усиливался и "Учет расчетов с дебиторами в бюджетном учреждении"поглощал крики Мейтланда.

Бывают обнадеживающие проблески, но до сих "Учет расчетов с дебиторами и кредиторами"пор, должен признаться, они "Учет расчетов с дочерними и зависимыми обществами"и кредиторами">Учет расчетов с дебиторами и "Учет расчетов с использованием векселей"кредиторами"меня обманывали.

Я не возлагал слишком больших надежд в этой области, но должен был попытаться.

Ему вспомнилась еще одна загадочная сторона дела.

Возможно, все само отрегулируется.

Сделал несколько шагов "Бухгалтерский учет расходов для целей налогообложения предприятий сферы услуг"вперед и "Бухгалтерский учет расходов по обслуживающим производствам"заглянул в окно спальни.

В обычной "Бухгалтерский учет расчетов по налогам в розничной торговле"жизни Джо был натурой "Бухгалтерский учет расходов предприятия"флегматической.

Аккуратно сложив эти "Бухгалтерский учет расчетов персонала по оплате труда"неприятные вещи, он поместил "Бухгалтерский учет расчетных операций на примере ОАО 'Барановичский комбинат пищевых продуктов'"их на дно и "Бухгалтерский учет расчетов по оплате труда"опустил крышку.

Теперь "Бухгалтерский учет расчетов по оплате труда"расчетов по оплате труда">Бухгалтерский учет расчетов по оплате труда"он двигался вдоль огромного "Бухгалтерский учет расчетов по оплате труда"горного выступа.

Да так, сказки, отмахнулся Римо.

По всей стене на уровне бедра тянулся выступ, выдаваясь вперед дюймов на тридцать.

Римо быстро "скачать французская поп музыка"организовал спасательную команду, и сильные "скачать альбом фристайла"стали поддерживать "фитнес и ферб игры стрелялки"слабых.

В настоящий момент, полагаю, легче всего "ключ к веселой ферме скачать"просто вот так задать "песня сегодня в клубе я скачать"вопрос.

Он пролетал "игра марио читы"тут, пока ты находилась в доме, "Скачать такси песня"и мы "скачать книгу робин шарм"побеседовали.

Ему надо куда-то убежать, где Кот "генератор паролей алавар"не сможет следить "скачать прикольны реалтоны"за его мыслями.

Постепенно напряжение ослабевало.

Ну, сам знаешь, шею сломать или еще что.

Он пытался "Загадка старинной куклы" массиро-вать ноги в тщетной попытке восстановить "Евангелие от Пилата" кровообращение и чувстви-тельность нервных окончаний, "Тесты Концепции современного естествознания" но в результате "Когда весна придет не знаю Жизнь и песни А.Фатьянова" у него только открылось не-держание и он обмочился.

Стояла "Лабиринт Менина" страшная, неестественная "Финансы денежное обращение и кредит Климович" тишина.

А вот и ошибаешься, племянничек.

Тут нет победителей "Потерянное время" и побежденных.

В результате заключение подписали все "Судить буду сам" трое, и пакет "Искусство вышивания шелковыми лентами Цветочные мотивы" был отправлен на-верх, в приемную Генерального "Финансы Учебник" секретаря.

Дальше атмосфера станет чуть менее напряженной.

На вид грязь была довольно "Baby-шик Красивая одежда для любимых детей" сырой.

По-моему, это старые привычки сказывались, ведь дело было, конечно, "Английский через чтение" не в том, "Руководство по обращению с мужчинами" что я не мог доверять никому, даже, меня позабавила эта мысль, собственной "Пески времени" персоне.

Мой голос, казалось, исходил из груди другого человека, "Деревья Дидактический материал" который, в результате какого-то немыслимого "Книга о душе или Доказательство того что все к лучшему..." акустического эффекта был где-то далеко впереди.

Хотя напиток и правда пах очень "Основные события средневековья" приятно, точно смесь ароматов розы и "Пистолет моего брата" меда, очень изысканный букет.

Вот, прошептал он опасливо, вот "Лакомства для настоящих сладкоежек" то отверстие, из которого они вышли.

Джек оказался в таком положении, что стала "Таблица умножения Справ. материалы" видна дальняя часть валуна.

Римо ощутил падающий "Танец живота для фитнеса" снег, поймал его "Фурштатская улица" ритм, спокойную, уверенную в себе "Понятная английская грамматика для детей 2 кл" непоколебимость.

В поселке есть другой доктор, который "SMS для процветания…" лечит Гайара и его "Тайна семьи Луганисов" рабов, а также негров с плантации Безансонов.

Персидские "Панда" ковры, светильники из Германии, диковинные выключатели.

У "Ценообразование" него было всего несколько минут.

Она "Экономика - моя профессия" смотрела на "Жизнь и приключения Мартина Чезлвита" нас, хлопая своими большими глазами с кокетливым недоумением.

Убийство "Сводя счеты" детей всегда производит впечатление.

Он "золотой арбуз" оглядел просторный парк и восхитился им.

Еще "учебник литературы 7 класс коровина содержание" через мгновение груда хрустящих "Чертежи детских площадок" бумажек лежала "скачать книги шилова юлия" на кровати.

Она замолчала, Билл возмущенно "дизайн проект квартиры скачать" крякнул.

Совершенно такая же "Донские рассказы; Судьба человека" сцена происходила и перед ``Красавицей Запада''.

Он "Учёт-2013: бухгалтерский и налоговый" не собирался "opera mini скачать 6" править Америкой, а хотел ее защитить.

У "alien 2 shooter скачать" меня и "скачать драйверы для веб камеры ноутбука" сейчас нет никаких требований.

Мастер "скачать альбом ария герой асфальта" Чиун велел мне позвать вас.

Он "книги доктора комаровского скачать бесплатно" вынул пригоршню золотой пыли, готовый кинуть ее в "курсовая работа заключение пример" Дилвиша.

Что-то тяжелое "скачать игру именем короля" ударил его в грудь.

Я привлек "бесплатные игровые автоматы играть" к себе свою нареченную, обнял ее и "Контрольные и самостоятельные работы по математике к уч. Н.Я.Виленкина "Математика. 5 класс" ФГОС" прижал к своей груди.

Ему "золотой арбуз" показалось, что он находится в центре "учебник литературы 7 класс коровина содержание" трехмерной паутины, все "Чертежи детских площадок" нити которой тянулись к нему.

Нити "скачать книги шилова юлия" приплывали, окутывали его голову и отсасывали боль.

 

หนังสือพระราชนิพนธ์

หนังสือพระราชนิพนธ์แสดงให้ เห็นถึงพระปรีชาสามารถด้าน วรรณกรรม ได้แก่"พระมหาชนก" "ทองแดง" และ "ทองแดงฉบับการ์ตูน" และพระราชนิพนธ์แปล เรื่อง "นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ" และ "ติโต" ก็ล้วนเพียบพร้อมด้วยเนื้อหาสาระ

แฝงข้อคิดและมีความงดงามของภาษา

 

เมื่อข้าพเจ้าจากสยามสู่สวิสแลนด์, ๒๔๘๙

พระราชนิพนธ์เรื่องแรก "เมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิทเซอร์แลนด์" โดยพระราชนิพนธ์เรื่องนี้ได้ตีพิมพ์ครั้งแรกในหนังสือรายเดือน วงวรรณคดี ฉบับประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2490 เป็นตอนแรก โดยพระบรมราชานุญาตพิเศษเฉพาะหนังสือเล่มนี้เท่านั้น ในขณะนั้นถือได้ว่าหนังสือวงวรรณคดี จัดว่าเป็นหนังสือที่ดีและมีเนื้อหาสาระที่มีคุณค่าอย่างมากในสมัยนั้น

พระราชนิพนธ์  "เมื่อข้าพเจ้าจากสยามสู่สวิสแลนด์" เป็นบันทึกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชนิพนธ์ขึ้นในช่วงเวลาเสด็จพระราชดำเนินเพื่อกลับไปศึกษาต่อที่ประ เทศสวิตเซอร์แลนด์อีกครั้ง เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2489 หลังจากที่พระองค์ท่านทรงเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่ 9 ในราชวงศ์จักรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2489  พระองค์ได้ทรงบันทึกผ่านพระอักษรเป็นเรื่องราวการเดินทาง แสดงถึงความรู้สึกของพระองค์ ตลอดถึงเหตุการณ์ที่ทรงได้ประสบพบเจอ ดังขออัญเชิญ ความตอนหนึ่งในพระราชนิพนธ์เล่มนี้ที่พสกนิกรชาวไทย รู้สึกประทับใจใน พระเจ้าอยู่หัวของเรา

อัญเชิญ ความตอนหนึ่งในพระราชนิพนธ์เรื่อง "เมื่อข้าพเจ้าจากสยามสู่สวิสแลนด์"

"วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2489 - วันนี้ถึงวันที่เราจะต้องจากไปแล้ว...พอถึงเวลาก็ลงจากรถพระที่นั่งพร้อมกับ แม่ ลาเจ้านายฝ่ายใน ณ พระที่นั่งชั้นล่าง แล้วก็ไปยังวัดพระแก้ว เพื่อนมัสการลาพระแก้วมรกตและพระภิกษุสงฆ์ ลาเจ้านายฝ่ายหน้า ลาข้าราชการทั้งไทยและฝรั่ง แล้วก็ไปขึ้นรถยนต์ พอรถแล่นออกไปได้ไม่ถึง 200 เมตร มีหญิงคนหนึ่งเข้ามาหยุดรถแล้วส่งกระป๋องให้เราคนละใบ ราชองครักษ์ไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรอยู่ในนั้น บางทีจะเป็นลูกระเบิด! เมื่อมาเปิดดูภายหลังปรากฏว่าเป็นทอฟฟี่ที่อร่อยมาก ตามถนนผู้คนช่างมากมายเสียจริงๆ ที่ถนนราชดำเนินกลาง ราษฎรเข้ามาใกล้ชิดรถที่เรานั่ง กลัวเหลือเกินว่าล้อรถของเราจะไปทับแข้งทับขาใครเข้าบ้าง รถแล่นฝ่าฝูงชนไปได้อย่างช้าที่สุด ถึงวัดเบญจมบพิตร รถแล่นเร็วขึ้นได้บ้าง ตามทางที่ผ่านมาได้ยินเสียง ใครคนหนึ่งร้องขึ้นมาดังๆ ว่า "อย่าละทิ้งประชาชน" อยากจะร้องบอกเขาส่งไปว่า "ถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะละทิ้ง อย่างไรได้" แต่รถวิ่งเร็วและเลยไปไกลเสียแล้ว

นายอินทร์ ผู้ปิดทองหลังพระ (แปล), ๒๕๓๗

"นายอินทร์ผู้ปิดทองหลัง พระ"  ทรงแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษเรื่อง "A MAN CALLED INTREPID" บทประพันธ์ของ เซอร์วิลเลียม สตีเฟนสัน (William Stevenson) เป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมและมียอดจำหน่ายกว่าสองล้านเล่ม พระองค์ทรงใช้ระยะเวลาในการแปลถึง  3 ปี  เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2520 และเสร็จเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2523 โดยหนังสือเล่มนี้มีจำนวนถึง 501 หน้า แสดงให้เห็นว่าทรงมีพระราชอุตสาหะในการแปลเป็นอย่างมาก  และในเดือนธันวาคม พ.ศ.2536  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายทั่วประเทศ ในปี พ.ศ. 2537 โดยมอบรายได้จากการจัดจำหน่ายสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา


"นายอินทร์ผู้ปิดทองหลัง พระ" เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ นายอินท์ หรือ INTREPID เป็นชื่อรหัสของ เซอร์วิลเลียม สตีเฟนสัน ซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยราชการลับอาสาสมัครของอังกฤษ ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 มีหน้าที่ล้วงความลับทางทหารของเยอรมัน เพื่อรายงานต่อ  นายเซอร์วินสตัน เชอร์ชิลนายกรัฐมนตรีอังกฤษ และประธานาธิบดีรูสเวลท์ แห่งสหรัฐอเมริกา เพื่อร่วมกันต่อต้านการขยายอำนาจของนาซีหรือแผนร้ายของฮิตเลอร์ที่หวังแผ่ อำนาจเข้ามาครอบครองโลกโดยมี  "นายอินทร์" และผู้ร่วมในงานนี้เป็นตัวอย่างของผู้กล้าหาญที่ยอมอุทิศชีวิตเพื่อความถูก ต้อง ยุติธรรม เสรีภาพ และสันติภาพ โดยไม่หวังลาภยศสรรเสริญใดๆ

ติโต (แปล), ๒๕๓๗

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแปลเรื่อง ติโต จากต้นฉบับเรื่อง TITO ของ Phyllis Auty เมื่อปี พ.ศ.2519 เพื่อใช้ในศึกษาและเรียนรู้บุคคลที่น่าสนใจของโลกคนหนึ่ง รวมถึงผู้สนใจในประวัติศาสตร์ได้รู้จัก ติโต อย่างกว้างขวางมากขึ้น จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายทั่วประเทศ ในปี พ.ศ. 2537 โดยมอบรายได้จากการจัดจำหน่ายสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา

เรื่องราวในพระราชนิพนธ์ ติโต มีใจความโดยสรุปดังนี้

ติ โต รู้จักกันในนามของจอมพลติโต เดิมชื่อ โจซิบ โบรซ (Josip Broz) พ.ศ. 2435-2523  นายกรัฐมนตรีคอมมิวนิสต์คนแรก (พ.ศ. 2488) และประธานาธิบดีของประเทศยูโกสลาเวีย (พ.ศ. 2496-2523) เกิดที่เมืองคุมโรเวค โครเอเชีย

ในปี 2491 ติโตได้แยกประเทศออกจากโซเวียต ทำการพัฒนาประเทศและตั้งตนเป็นประเทศคอมมิวนิสต์อิสระ (ลัทธิติโต) เป็นผู้ก่อตั้งสมาคมประเทศผู้ไม่ฝักไฝ่ฝ่ายใด ติโต เป็นรัฐบุรุษของประเทศยูโกสลาเวีย ซึ่งประกอบด้วยหลายชนชาติ มีความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ เมื่อในยามวิกฤติประชาชนกลับมารวมกันเป็นปึกแผ่น สามารถรักษาความสมบูรณ์และเพิ่มพูนความเจริญของประเทศตลอดชีวิตของเขา ในปี พ.ศ.2523 ติโตเสียชีวิตมีอายุ 88 ปี หลังจากนั้นประเทศยูโกสลาเวียก็ค่อยๆ สลายลง จนกระทั่ง มีความแตกแยก จนยากที่จะแก้ไขได้ ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

คำว่า การต่อสู้เพื่อเอกราชของชาติบ้านเมือง ต้องหมายตลอดถึงเสรีภาพของชาวโครแอต สโลวีน เซิร์บ มาร์เซโดเนียน ชิปต้าร์ มุสลิม พร้อมกันหมด ต้องหมายว่าการต่อสู้จะนำมาซึ่งอิสระภาพ เสมอภาค และภารดรภาพ สำหรับทุกชนชาติในยูโกสวาเวียอย่างแท้จริง นี่คือสารัตถ์สำคัญของการต่อสู้เพื่อเอกราชของชาติ" ติโตกล่าวในปี 1942  ( ติโต พระราชนิพนธ์แปล หน้า 62 - 63 )

ติโต ผู้ที่ฟันฝ่าอุปสรรคในทุกวิถีทางเพื่อสร้างความเป็นไท ให้แก่ประเทศของเขา ข้อสังเกตในการแปลเรื่องนี้ก็คือ ทรงใช้ภาษาที่สามัญชนเข้าใจง่าย รวมทั้งการใช้โวหารเปรียบเทียบที่คมคาย

ความสามัคคีจะเกิดขึ้นได้ ส่วนหนึ่งมาจากการมีได้ผู้นำที่ดีและมึความยุติธรรม

พระมหาชนก, ๒๕๓๙

พระราชนิพนธ์เรื่อง พระมหาชนก มีทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในเล่มเดียวกัน  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแปลพระมหาชนกชาดกเสร็จสมบูรณ์ เมื่อ พ.ศ. 2531 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ จัดพิมพ์ ในโอกาสเฉลิมฉลองกาญจนาภิเษกแห่งรัชกาล เมื่อปี พ.ศ.2539 พระราชนิพนธ์พระมหาชนกนี้ มีภาพวาดโดยศิลปินที่มีชื่อเสียหลายท่าน ที่สำคัญที่สุดคือมีภาพฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอาทิเช่น  ภาพวันที่เรือล่ม โดยมีแผนที่อากาศแสดงเส้นทางพายุจริงๆ  และภาพพระมหาชนกทรงว่ายน้ำ โดยมีนางมณีเมขลาเหาะอยู่เบื้องบน เป็นต้น พระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกก็จะช่วยให้ทุกคนสามารถพิจารณาแนวดำเนินชีวิต ที่เป็นมงคล

เวลานี้พระราชนิพนธ์  "พระมหาชนก"  ได้พิมพ์เผยแพร่ออกสู่สายตาผู้อ่านจำนวนมาก จัดพิมพ์โดยบริษัทอัมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์  พับลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)  นอกจากเนื้อหาที่ทรงคุณค่าแล้วยังมีภาพวาดประกอบของจิตรกรชื่อดัง  8  คน คือ  จินตนา  เปี่ยมศิริ,  ประหยัด  พงษ์ดำ,  พิชัย นิรันต์,  ปรีชา  เถาทอง,  เฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน์, ปัญญา วิจินธนสาร, ธีระวัฒน์  คะนะมะ, เนติกร  ชินโย  พิมพ์ลายสีสวยสดใส  ทำให้หนังสือน่าอ่านและน่าเก็บรักษาไว้

เรื่องราวในพระราชนิพนธ์ "พระมหาชนก" มีใจความโดยสรุปดังนี้

พระ มหาชนก เป็นกษัตริย์แห่งกรุงมิถิลา แคว้นวิเทหะ ทรงมีพระราชโอรส 2 พระองค์ คือ "พระอริฎฐชนก"  และ "พระโปลชนก" หลังจากพระมหาชนกสวรรคต พระอริฏฐชนกได้ขึ้นครองราชย์สมบัติ และทรงแต่งตั้งพระโปลชนกเป็นอุปราช ต่อมาได้เกิดเหตุสู้รบกันระหว่างพระอริฏฐชนกและพระโปลชนกอันเนื่องมาจากการ ยุแหย่ของเหล่าอมาตย์ใกล้ชิด พระอริฏฐชนก ได้สิ้นพระชนม์ชีพในสนามรบ พระเทวีซึ่งเป็นพระอัครมเหสีกำลังทรงพระครรภ์อยู่จึงได้หลบหนีออกจากกรุงมิ ถิลามุ่งหน้าสู่นครจัมปากะและต่อมาได้ประสูติพระโอรสซึ่งมีวรรณะดั่งทอง พระเทวีได้ขนานนามพระโอรสเหมือนพระอัยกาว่า "มหาชนกกุมาร"

พระ มหาชนกทรงทราบเรื่องเกี่ยวกับพระบิดาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์จึงตั้งพระทัย เสด็จฯ ค้าขายยังเมืองสุวรรณภูมิ เพื่อให้ได้ทรัพย์เพื่อทำการทวงสมบัติคืน จึงทรงนำพวกพาณิชประมาณ 700 คนขึ้นเรือเดินทางออกสู่มหาสมุทร ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่พระโปลชนกทรงประชวร เมื่อเรือแล่นไปได้ 7 วัน ไกลประมาณ 700 โยชน์ ก็เจอคลื่นยักษ์จนเรืออับปาง และวันนั้นก็เป็นวันที่พระโปลชนกสวรรคต

พระมหาชนกทรงว่ายน้ำข้าม มหาสมุทรอยู่ 7 วัน เทพธิกาชื่อ "มณีเมขลา" ผู้ดูแลรักษาสัตว์ทั้งหลายผู้ประกอบด้วยคุณความดี ไม่ให้ตามในมหาสมุทรก็ตรวจตราพบ จึงเหาะมาทดลองความเพียรโดยถามพระมหาชนกว่าเมื่อมองไม่เห็นฝั่งแล้วจะพยายาม ว่ายอยู่ทำไมพระมหาชนกตรัสตอบว่า

"เรา ไตร่ตรองเห็นปฏิปทาแห่งโลก และอานิสงส์ แห่งความเพียร เพราะฉะนั้นถึงจะมองไม่เห็นฝั่ง เราก็ต้องพยายามว่ายอยู่ท่านกลางมหาสมุทร และ "เราทำความพยามยามแม้ตายก็จักพ้นครหา บุคคลเมื่อกระทำความเพียร แม้จะตายก็ชื่อว่าไม่เป็นหนี้ในระหว่างหมู่ ญาติ เทวดา และบิดา มารดา อนึ่ง บุคคลเมื่อทำกิจอย่างลูกผู้ชาย ย่อมไม่เดือดร้อนในภายหลัง"

นางมณีเมขลายังได้ กล่าวทดลองความเพียรของพระมหาชนกอีกหลายประการ จนได้ประจักษ์ในความเพียรของพระองค์ จึงได้อุ้มพาเหาะไปในอากาศจนถึงเมืองมิถิลา

ด้วยความเพียรและปัญญา ทำให้พระมหาชนกสามารถตอบปัญหา 4 ข้อ ที่พระโปลชนกทิ้งไว้ก่อนสวรรคตได้ และได้อภิเษก กับ "สีวลีเทวี" พระธิดาองค์เดียวของพระโปลชนก ตลอดจนได้ครองกรุงมิถิลา และต่อมาได้ทรงตั้งสถาบันการศึกษาขึ้น ชื่อว่า "ปูทะเลย์มหาวิชชาลัย"
(วรนุช อุษณกร. ในหลวงผู้ทรงพระอัจฉริยภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 1, พ.ศ. 2544 ,โอเดียนสโตร์, กรุงเทพ)

พระมหาชนก ฉบับการ์ตูน, ๒๕๔๒

ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษาครบ 6 รอบ เมื่อปี พ.ศ.2542 พระองค์ทรงโปรดฯ ให้จัดพิมพ์ พระมหาชนก เป็นฉบับการ์ตูนเพื่อสะดวกแก่การศึกษาทำความเข้าใจของเด็กและเยาวชน อีกทั้งยังมีการจัดพิมพ์เป็น ฉบับอักษรเบรลล์ เพื่อเผยแพร่แก่คนตาบอดอีกด้วย

พระมหาชนกฉบับการ์ตูนนี้ ผู้เขียนการ์ตูนประกอบ คือ ชัย ราชวัตร ซึ่งจะเห็นได้ว่าทรงมีพระราชดำริในการให้ใช้ลายเส้นแบบไทยๆ เพื่อแสดงถึงความเป็นไทย

เรื่องทองแดง, ๒๕๔๕

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ทรงพระราชนิพนธ์ เรื่อง ทองแดง (The Story of Tongdaeng) เผยแพร่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเล่มเดียวกัน เรื่องทองแดงเป็นหนังสือพระราชนิพนธ์ที่ติดอันดับขายดีที่สุดของประเทศในปี พ.ศ.2545

เกี่ยวกับ "คุณทองแดง" สุนัขธรรมดาที่ไม่ธรรมดา เพราะมีลักษณะพิเศษทั้งด้านกายภาพและอุปนิสัย แสนรู้ เฉลียวฉลาด เป็นสุนัขตัวโปรดของพระองค์ท่านที่มีชื่อเสียงโด่งดัง เป็นที่ประทับใจของประชาชนชาวไทยทุกคน คุณทองแดง สุนัขทรงเลี้ยงสุนัขตัวที่ 17 ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นสุนัขทรงเลี้ยงที่ติดตามถวายงานรับใช้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุก ครั้ง ไม่ว่าจะเสด็จพระราชดำเนินไปที่ใด

เนื้อหา หลักเป็นเรื่องความกตัญญูรู้คุณของคุณทองแดง รวมทั้งความจงรักภักดี ความมีมารยาท และการสั่งสอนลูกของคุณทองแดง และในพระราชนิพนธ์ได้ทรงยกย่องคุณทองแดงในเรื่องความกตัญญูรู้คุณของคุณทอง แดงที่มีต่อแม่มะลิ  "ผิดกับคนอื่นที่เมื่อกลายมาเป็นคนสำคัญแล้วมักจะลืมตัว และดูหมิ่นผู้มีพระคุณซึ่งเป็นคนต่ำต้อย" อันเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว ทรงมีพระราชดำริว่า ทองแดงเป็นสุนัขธรรมดาที่ไม่ธรรมดา มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันนับว่ากว้างขวางมีผู้เขียนเรื่องทองแดงก็หลาย เรื่องแต่น่าเสียดายว่าเรื่องที่เล่า มักมีความคลาดเคลื่อนจากความ เป็นจริง และขาดข้อมูลสำคัญหลายประการ โดยเฉพาะ เกี่ยวกับความกตัญญูรู้คุณของทองแดงที่มีต่อ " แม่มะลิ  ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยกย่องว่า"  ผิดกับคนอื่นที่เมื่อกลายมาเป็นคนสำคัญแล้ว มักจะลืมตัวและดูหมิ่นผู้มีพระคุณที่เป็นคนต่ำต้อย

สำหรับหนังสือพระราชนิพนธ์ "เรื่อง ทองแดง" เล่มนี้ จัดพิมพ์เป็นหนังสือปกแข็ง หนา84หน้า ขนาด17 คูณ 26 ซ.ม. พิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตมันอย่างดี ภาพประกอบสี่สีตลอด

เรื่องทองแดง ฉบับการ์ตูน, ๒๕๔๗

พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้จัดพิมพ์อีกครั้งหนึ่งในปี พ.ศ.2547 ในรูปแบบลายเส้นการ์ตูนโดยใช้ชื่อ "ทองแดงฉบับการ์ตูน"

พระราชดำรัส เป็นพระราชนิพนธ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

พระราชดำรัส ที่พระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้า ถวายชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาของทุกปี เป็นพระราชนิพนธ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแปลจากภาษาไทยเป็นภาษา อังกฤษ พระองค์ทรงเริ่มแปลพระราชดำรัส เรื่องน้ำและสิ่งแวดล้อมซึ่งมีพระราชดำรัสเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2532  พระราชดำรัสในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากสหประชาชาติ และมีความประสงค์จะได้รับฉบับที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระมหากรุณาธิคุณแปลพระราชดำรัสเอง และจากพระราชดำรัสดังกล่าว ทำให้รัฐบาลมีมติให้ประกาศให้วันที่ 4 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวัน "วันสิ่งแวดล้อมไทย"  หลังจากนั้นก็ทรงแปลพระราชดำรัสในวันเฉลิมพระชนมพรรษาเรื่อยมา

พระราชดำรัส เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2532 จัดพิมพ์โดย คณะกรรมการประชาสัมพันธ์สิ่งแวดล้อม คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน

นอกจากนั้น พระราชดำรัสเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2534 เรื่องเกี่ยวกับ "รู้รักสามัคคี"  จัดพิมพ์เผยแพร่โดย คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย ในคณะกรรมการเองลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

จาก ผลงานของพระองค์ แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพละปรีชาสามารถของในหลวงของเรา พร้อมด้วยพระวิริยอุตสาหะอันแรงกล้าในการทรงงาน กล่าวได้ว่า ทรงมีพระอัจฉริยภาพทางด้านภาษาอย่างแท้จริง ไม่เพียงเท่านี้ พระองค์ทรงห่วงใยพสกนิกร โดยได้มีการจัดพิมพ์พระราชนิพนธ์ฉบับการ์ตูนเพื่อเด็กและเยาว์ชน  ฉบับอักษรเบรลล์เพื่อคนตาบอด สำหรับพระราชนิพนธ์พระมหาชนก และทองแดง นอกจากนี้พระองค์ทรงไม่มองข้ามความเป็นไทย อาทิเช่น ภาพประกอบ ในรูปแบบลายเส้นการ์ตูนแบบไทย และแม้แต่กระดาษที่ใช้ในการจัดพิมพ์ ทรงโปรด ให้ใช้กระดาษที่ผลิตในประเทศ พระองค์เป็นแบบอย่างของประชาชนชาวไทย  เน้นความเป็นไทย มีความภูมิใจในความเป็นไทย และใช้ของไทย.

หนังสือพระราชนิพนธ์ เหล่านี้ได้ที่ ห้องสมุดในทุกสถาบันการศึกษา ห้องสมุดประชาชน หรือถ้าต้องการเป็นเจ้าของก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำได้ทั่ว ประเทศ รายได้จากการจัดจำหน่ายหนังสือพระราชนิพนธ์ นำไปสมทบมูลนิธิชัยพัฒนาอีกด้วย

อ้างอิง
วรนุช อุษณกร. ในหลวงผู้ทรงพระอัจฉริยภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 1, พ.ศ. 2544 ,โอเดียนสโตร์, กรุงเทพ

А черный дом стоял на месте привычного Ильину рынка, о котором в Этой Москве даже "Сага о Щупсах"не помнили.

Они утверждают, что "скачать песни группы белый орёл"отношения между ним и человеком, в "шаблоны для классных уголков скачать"убийстве которого он обвиняется, были дружескими.

Посреди двора стояло невысокое строение, с бугристыми комъями-стенками, без окон, с "скачать картинки паркура"единственной входной дверью.

Четверо команчей "bass dll скачать"подкрадываются к двери и осторожно осматривают ее.

Может быть, "Creation master 12 скачать"сидит, бедняга, и по сей день.

Но до границы равнины было еще далеко.

Осталось предположить, "50 подтягиваний через 7 недель"что мы встречались в прежнем "Осколки: Эссе, рецензии, критические статьи"рождении.

Впрочем, оно вовсе и не требуется для "Полночные воспоминания"того, чтобы "Обведи, наклей, узнай/без фломастера/Транспорт"стать генералом.

Чиун по-прежнему стоял в оцепенении, сжимая "Вечерние новости"трубку тонкими пальцами.

Только еще глоточек, "Русская словесность. От слова к словесности. 8 класс"сказал Крикс и убедился, что "Ключ Судного дня"бокал снова наполнен.

Вот и "Анатомия упражнений на растяжку"передайте лорду Рочестеру, что эта комбинация "Нужное чтение для ума и развлечения"направляется к нему.

Я, конечно, ужаснулся, "Все о технике: Аэрография"но сил встать и уйти не было никаких, поэтому я остался сидеть.

Затем идут состоятельные "Учет и анализ банкротства"люди, не входящие "Учет и анализ в системе управления"в штат "Учет и анализ в строительных организациях АПК (на примере ООО 'Сельстрой' Орловского района Ростовской области)"банкротства">Учет и анализ "Учет и анализ выпуска готовой продукции"банкротства"Управления, затем те, кто работает на "Учет и анализ готовой продукции (на примере ЗАО 'Рабочий')"этих состоятельных людей.

Не думаю, "Учет и анализ валютных операций"чтобы я полез в него снова.

В этот "Учет и анализ движения денежных средств"момент я почувствовал страх.

Травм молодой женщины "Учет и анализ выпуска и реализации готовой продукции (на примере ЗАО 'ЦИМС')"еще не было "Учет и анализ движения денежных средств"видно.

Открой дверь, Бэйби, надо поступить по-христиански.

Конечно, мне надо отправиться проверить обломки корабля, хотя я должен дождаться окончания дневных работ.

Когда она читала противопожарные инструкции "Учет состояния и эффективности использования основных средств в сельскохозяйственной организации"на цистерне, "Учет страховых операций"я смотрел на ее крепкие голени и бедра.

Это был телефонный "Учет строительных работ, выполняемых хозяйственным способом"звонок, раздавшийся неподалеку "Учет сырья на предприятии"в каком-то служебном закутке.

Не лишком-то много планов "Учет тары"я мог составить до той поры, как "Учет текущей аренды"получу послание от "Учет текущей аренды основных средств"него.

Ряды машин неслись мимо, поворачивая по указателям к перекрестку.

Я кивнул, "Учет текущих обязательств и расчетов"поскольку уже раньше "Учет ТМЗ на складах организации и отчетность материально–ответственных лиц"понял, куда он клонит.

Так они и сделали, "Учет тары и упаковки на примере предприятия ООО 'МЕТАТР'"крепко связав мои руки и ноги.

Когда она "Учет состояния и эффективности использования основных средств в сельскохозяйственной организации"читала противопожарные инструкции на цистерне, я смотрел на ее "Учет страховых операций"крепкие голени и бедра.

Это был телефонный "Учет строительных работ, выполняемых хозяйственным способом"звонок, раздавшийся "Учет сырья на предприятии"неподалеку в каком-то служебном закутке.

Не лишком-то "Учет тары"много планов я мог составить до "Учет текущей аренды"той поры, как получу послание от "Учет текущей аренды основных средств"него.

Ряды машин неслись мимо, поворачивая по указателям к перекрестку.

Я "Учет текущих обязательств и расчетов"кивнул, поскольку уже "Учет ТМЗ на складах организации и отчетность материально–ответственных лиц"раньше понял, куда он клонит.

Так они и "Учет тары и упаковки на примере предприятия ООО 'МЕТАТР'"сделали, крепко связав мои руки и ноги.

Он не дал "Бухгалтерское дело"мне возможности ответить ему "Бухгалтерська звітність на підприємстві недержавної форми власності"href="http://www.roboticsurgery.gr/logs/docs/buhgalterskoe_delo_na_raznyh_etapah_razvitiya_organizacii.html" title="Бухгалтерское дело на "Бухгалтерська звітність підприємства"разных этапах развития организации">Бухгалтерское дело на разных этапах "Бухгалтерська фінансова звітність на підприємстві"развития организации"подобающим образом, залив мне в "Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства"глотку новую порцию воды.

Ну, "Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників""Бухгалтерское дело"если он на что-то наткнулся, и "Бухгалтерський баланс: аналіз статей активу та пасиву"это что-то "Бухгалтерський облiк основних засобiв"было опасным, я должен об этом знать.

Он снова начал чертить, поджав губы от ярости.

Казалось он шел дни, недели; его бестелесная, прозрачная оболочка углублялась все дальше и дальше в безжизненное пространство исковерканной земли.

Перед чистым лобовым стеклом вяло висели щетки.

А его вопрос был совершенно излишен.

По-видимому, "руки вверх скачать альбомом"лорд Аффенхем хихикал.

Поль начал приближаться к алтарю, раскручивая кнут, чтобы "скачать лаунчер для скайрим"нанести сильный удар.

Со временем "Asus a6r драйвера asus a6r"остров станет "бесплатные игры скачать и установить"обитаемым.

Ладно, я побежала, а то на "книга откровений читать"поезд опоздаю.

Но шар "программа alcohol 120 на русском языке скачать"мне нужен был не для "экшен для фотошоп скачать"того, чтобы в деталях "Карта ровно скачать"видеть игру.

Туча "музыка скачать на компьютер из контакта"омрачила чело миссис Корк.

Когда "Спаечный синдром" он смотрит на меня, я "Сочинения Грозный Иван IV" себя чувствую удавом и кроликом.

Зернов что-то чертил на "Тихая царица и смиренная молчальница" листке из блокнота.

На "Линейная алгебра и многомерная геометрия" этом Чиун избавил ее "Хранитель виртуальности" от своего присутствия.

Только теперь, казалось, Реджи осознал "Техника гипноза наяву 2тт" присутствие остальных.

Я так "Иствикские вдовы" и думал, что ты захочешь о нем "Sagan Dans un mois dans un an" узнать.

Они с таким "НК РФ" же успехом могут быть нацелены "Маникюр и педикюр" на Восточную Европу или на Азию.

Небольшие "Хотите усыновить ребенка" заросли кустарника прямо впереди казались вполне "Методика финансового анализа деятельности коммерческих организаций" приемлемыми.

Выбравшись из толпы, Фелим тихонько скользнул в "Я подарю тебе небо в алмазах или Самая опасная" лес и, прячась за деревьями, стал пробираться к месту, "Дело серых зомби" где паслась старая кобыла.

Затем вошел туда, "Жемчуг Лутры" посмотрел на ребенка в кроватке, затем "КВ Колдун Ох" приблизил посох к его головке.

Всадник крикнул "Кладовая солнца" на сиу, опуская ружье.

Вы для меня "Гарантийные человечки Гарантийные возвращаются" были словно "Аквариум Энциклопедия" музыкальные инструменты, я играл на всех, и мне рукоплескали.

К "Немецкий язык 7 кл Р/т" несчастью, Небопа погрузился в размышления, заявил он.

Ее "50 событий, изменивших ход истории" тонкие брови сошлись, глаза потемнели.

Сначала у него был сладковатый "Болезни и лечение кошек Ветеринарный форум" привкус, который вызвал "Принцесса в розовом" у меня легкую тошноту.

Он пригвоздил его таким ледяным взглядом, что "Полная энц. гаданий от А до Я" несчастный вжал голову в плечи, "Вернисаж мастера Бума Знак !" словно птица при "Малое собрание сочинений" виде змеи.

Но на дне бачка огонь еще "Манипуляция сознанием" не утих.

Ребята из Голливуда не умеют двигаться и действовать, "Завет лихого пацана" как настоящие солдаты.

Когда ему "Новейший справочник акушера-гинеколога" принесли пиво, Смит на "Тайна придворного шута" ломаном испанском спросил, знает ли бармен человека по имени Сомон.

Осмотрев костюм, мальчик убедился, "песня гуфа для нее скачать" что пятно отошло, и стал натягивать одеяние.

А "Игра в бисер" как только вспомнит, сразу расскажет "оформление дипломной работы гост 2012" своей маленькой подружке.

Но не "краткое содержание цветы зла" можете же вы меня здесь "перси джексон и похититель молнии скачать" бросить!

Наверное, у каждой девушки есть Прекрасный Принц.

Что-то "Переводчик на андроид скачать" преобразило мистера Парадена, вытравило из него "Гроздья гнева" ветхого Адама, и семья склонялась к "песни нана скачать" мнению, что причина в страсти к собиранию "скачать альбомы группы вирус" старых книг, которая внезапно овладела им "скачать программу для распознавание текста" на седьмом десятке.

Стиффи, не будьте так жесткосердны.

Мне кажется, что эти "андроид скачать блокировку экрана скачать" характерные выводы "алькатрас игровые автоматы играть онлайн" веганцев щекочут нервы и возбуждают обоих партнеров.

Другая группа "игровые автоматы семерки" ворвалась на склад оружия, "краткое содержание произведения тарас бульба" перебила охрану и ушла "Сказки по телефону" в лес, соединившись с первой.

Думаю, успею только "скачать эмулятор игровых автоматов торрент" купить пару сувениров для домашних.

Этот "Хухлаева тропинка к своему я скачать" парень, скелет "flash игры на 2 игрока" которого я трогал, всю жизнь провел там.

Этот ребенок "бланк договор скачать" настоящий генератор "песня максим осколки скачать" помех.

Он сидел с опущенной головой, наклонясь к крестам.

 
พระพักตร์
ATT00018.jpg
วิดีโอลิงก์ พระเจ้าอยู่หัว
You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.