หน้าแรก ผลงานเขียน

ปาฏิหาริย์สร้างได้ – Made Your Own Miracle

 

website

 

 

คำนำ

บทนิยม

บทนำ

 

ชื่อเรื่อง : ปาฏิหาริย์สร้างได้ - Made Your Own Miracle 
ผู้เขียน  : เทพรัตน์ สงเคราะห์
ราคา    : 215 บาท
ประเภทหนังสือ : 1.จิตวิทยา - พัฒนาตนเอง 2.ธรรมวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 3.จิตวิทยาประยุกต์

อ่านเพิ่มเติม...

 

พลังใจนิวเคลียร์ – Nuclear Will Power

 

cialis

generic viagra cheap

 

คำนำ

บทนิยม

บทนำ

 

ชื่อเรื่อง : พลังใจนิวเคลียร์ – Nuclear Will Power
ผู้เขียน  : เทพรัตน์ สงเคราะห์
ราคา    : 145 บาท
ประเภทหนังสือ : 1.ธรรมวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 2.จิตวิทยาประยุกต์

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

ตรงกลางที่ต่างกัน – A CENTRE OF NOWHERE

 

http://clanofthecats.com/

 

 

คำนำ

บทนิยม

บทนำ

 

ชื่อเรื่อง : ตรงกลางที่ต่างกัน – A CENTRE OF NOWHERE
ผู้เขียน  : เทพรัตน์ สงเคราะห์
ราคา    : 245 บาท
ประเภทหนังสือ : 1.ธรรมวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 2.จิตวิทยาประยุกต์ 3.วรรณกรรม

อ่านเพิ่มเติม...

 

ไทยแลนด์โคลนนิ่งลิสต์ – Thailand Cloning List

 

 

คำนำ

บทนิยม

บทนำ

 

ชื่อเรื่อง : ไทยแลนด์โคลนนิ่งลิสต์ – Thailand Cloning List
ผู้เขียน  : เทพรัตน์ สงเคราะห์
ราคา    : 345 บาท
ประเภทหนังสือ : ประเภทหนังสือ : 1.บทความและบทสัมภาษณ์ 2.จิตวิทยา – พัฒนาตนเอง

อ่านเพิ่มเติม...

 
จากผู้อ่าน

จากหนังสือ "ปาฏิหาริย์สร้างได้" ที่เขียนโดย โอ เทพรัตน์ หนังสือเล่มนี้ เป็นอีกเล่มหนึ่งที่เปิดอ่านแล้ววางไม่ลง คุณโอเขียนเล่าประวัติของตัวเองได้อย่างน่าติดตาม "…. ประวัติของผมคือเรื่องราวของมนุษย์คนหนึ่ง เป็นเรื่องราวที่ทุกคนย่อมเคยเดินทางผ่านมาแล้ว เพียงแต่ตามรายทางเราอาจจะพบเจอเหตุการณ์ที่ต่างกัน อารมณ์ความรู้สึกและแง่มุมความคิดอาจจะต่างกัน แต่ทั้งหมดล้วนเดินทางสู่จุดหมายเดียวกัน เป็นการเดินทางของจิตใจเพื่อค้นพบปาฏิหาริย์แห่งชีวิต ซึ่งย่อมมีได้อย่างเท่าเทียมกัน จะช้าหรือเร็วเท่านั้น .... เพราะปาฏิหาริย์ที่แท้จริงซ่อนเร้นอยู่ในจิตใจเรานี่เอง ...."

แนะนำให้ลองหามาอ่านกันค่ะ ... เราอ่านรวดเดียวจบ แต่สิ่งที่อ่าน ยังไม่จบ

เก้ากฎแห่งการ เกิดปาฏิหาริย์

ผู้เขียนระบุว่า "กฎ เหล่านี้เป็นเพียงการสมมุติจากตรงกลางที่ต่างกันของผมเพียงเท่านั้น ซึ่งแต่ละท่านควรใช้ประสบการณ์ที่มีคุณค่าเพื่อสรุปรวบรวมให้เป็นไปตามวิถีของตนเอง ..."

๑ กฎแห่งกรรม คือ กฎแห่งเหตุและผลที่เป็นปฏิสัมพันธ์ของการกระทำ โดยไม่มีข้อจำกัดของกาลเวลา ดังนั้นสิ่งที่เป็นผลจากการกระทำที่อาจยังอยู่ในห้วงความทรงจำหรืออาจสืบเนื่องยาวนานเกินชาติจนเราอาจระลึกได้หรือไม่ได้ก็ตาม แต่ขอให้ตระหนักว่า "ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอยู่ ล้วนมีเหตุผลในตนเอง"
๒ กฎแห่งตัวตน ทุกสรรพสิ่งล้วนมีตัวตน ซึ่งคือการยึดติดเป็นหน่วยจากการตระหนักรู้ถึงการมีอยู่ โดยการเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นตัวตนประกอบด้วยจิตและกาย ทั้งสองส่วนล้วนทำหน้าที่สอดผสานและขาดซึ่งกันและกันไม่ได้ การเข้าถึงจิตใจผู้อื่นทำได้ง่าย เพียงแค่เข้าถึงจิตใจตนเองให้ได้เท่านั้น
๓ กฎแห่งการเปิดรับ ข้อมูล และพลังงานจากผู้อื่นที่อยู่ภายนอกตัวเรา จะไม่สามารถเกิดผลใดๆ จนเป็นวัฏจักรกรรมซึ่งกันและกันเลย หากเราไม่เปิดรับเข้ามาด้วยสัมผัสใดๆ ก็ตาม
๔ กฎแห่งการส่งออก สิ่งใดก็ตามที่ส่งออกจากตัวเรา ย่อมต้องกระทบผ่านตัวเราด้วย และไม่มีข้อกำหนดใดๆ ที่จะให้ผู้อื่นได้รับสิ่งที่ส่งออกไปนั้น นอกจากผู้อื่นนั้นจะเปิดรับตามกฎแห่งการเปิดรับ และเมื่อผู้อื่นเปิดรับแล้วก็จะกลายเป็นแรงกระทำซึ่งกันและกันตามสิ่งที่ได้ ส่งออกไปทั้งแรงผลักดันและแรงดึงดูด "การขอ" คือการส่งออกความต้องการจากเราสู่ผู้อื่น "การถูกปฏิเสธ" คือ โอกาสดีที่เราจะได้ส่งความต้องการที่แท้จริงสู่ผู้อื่นอีกครั้ง ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก ถ้าต้องการให้ทุกคนเดินตาม คงทำได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นคือ เราต้องเดินนำ
๕ กฎแห่งการเลือก การเลือก คือการเปิดรับพลังงานจากสิ่งอื่นเข้ามาในตัวเราโดยทันที แม้เพียงในรูปแบบความคิดโดยที่ยังไม่ได้กระทำ และทุกสิ่งที่เกิด ณ ขณะนี้นั้น ล้วนเป็นผลมาจากการเลือกของเราทั้งสิ้น
ทางเลือกที่น่ากลัวที่สุดคือ การกลัวที่จะเลือก ทางเลือกที่ไม่มีวันเป็นไปได้คือ การเลือกแล้วคิดว่าจะเป็นไปไม่ได้
ทางเลือกที่ทุกข์ที่สุดคือ การไม่รู้ว่าทั้งหมดล้วนเกิดจากการเลือกของตน
ทางเลือกที่มืดบอดที่สุดคือ การไม่รู้แม้แต่ว่า เราทุกคนมีทางเลือกเสมอ
๖ กฎแห่งเป้าหมาย เป้าหมาย คือรูปแบบของคำสั่งที่ตัวตนของเราเป็นผู้กำหนดเพื่อให้เกิดวิถีปฏิบัติ ซึ่งหากไม่มีเป้าหมายก็จะไม่มีวิถีใดๆ เกิดขึ้น เป็น อนาคตที่เราอยากจะให้เกิดขึ้น ถ้าตั้งเป้าหมายด้วยความกลัวจากข้อจำกัดที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ในอนาคตก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงได้เลยสิ่งที่สำคัญที่สุดของการสร้างเป้าหมายให้เป็นจริง คือ การกล้าที่จะ "เชื่อ" ในเรื่องเป้าหมาย ความ โปร่งเบาในจิตใจ (Be Light) คือมาตรวัดที่จะบอกได้ว่าเป้าหมายของเรามีความสมดุลเพียงใด ... ซึ่งไม่มีใครบอกได้นอกจากตัวเราเท่านั้น
๗ กฎแห่งความสมดุล สรรพสิ่งจะเกิดวัฏจักรได้ด้วย การเกิดสมดุล การเสียสมดุลและการรักษาสมดุล
๘ กฎแห่งความศรัทธา ความศรัทธา คือการสัญญาย้ำต่อทางเลือกอย่างชัดเจนและไร้เงื่อนไข จนเกิดเป็นเป้าหมายที่ทรงพลังที่สุด
๙ กฎแห่งการ เห็น ตามความเป็นจริงการเห็นตามความเป็นจริง คือการค้นพบความสัมพันธ์และจุดร่วมสุดท้ายของทุกสรรพสิ่ง ทั้งด้านนามธรรมและรูปธรรม

ติดตามเรา
Facebook: otepparat FeedBurner: otepparat/XJzA Hi5: otepparat Twitter: otepparat YouTube: absolutecommunity